Měření vodivosti vody

Snímač vodivosti ESV11
  • Snímač vodivosti a teploty vody pro otevřené toky, vrty a nádrže
  • Možnost přímého připojení snímače k jednotce M4016 přes rozhranní RS485
  • Odolné mechanické provedení
  • Nižší cena proti sestavě M2001-EV, kalibrace z jednotky M4016 nebo z PC 
  • Možné připojení více snímačů k jedné stanici M4016 po jedné sběrnici RS485
  • Měřící sestava určená pro otevřené toky, vrty a nádrže se skládá ze snímače ESV11 a z kalibrační jednotky
  • Snadná kalibrace přes klávesnici kalibrační jednotky v místě měření
  • Jednoduché ovládání