Sestava M2001-ER pro měření redox potenciálu

    M2001-EP Sestava pro měření pH  • Jednoduché  ovládání
  • Relé Alarm, Limit, Oplachy
  • Reálný čas a statistika (minima, maxima)
  • Až dva proudové aktivní výstupy 4-20 mA
  • Snadné připojení k jednotce M4016 včetně přenosů dat do internetu
  • Velký podsvětlený displej
  • Spolehlivý provoz

 

 

Měřící sestava redox potenciálu je určená pro kontinuální měření na ČOV, ÚV a pod. se skládá ze snímače ESR11 a z kalibrační jednotky M2001E. Oba přístroje mají vlastní mikroprocesorové řízení a komunikují mezi sebou po sběrnici RS485. Komunikační kabel je zakončený konektorem s vysokým krytím IP67 a je součástí dodávky měřící sestavy. V případě potřeby lze komunikační kabel prodloužit až na 500m.

Kalibrační jednotka zobrazuje na displeji okamžitou hodnotu ORP a teplotu vody.

Relé a proudové výstupy 4-20mA

Pro řízení navazující technologie je registrační jednotka M2001E vybavena 3 relé se spínacím kontaktem pro všeobecné použití a jedním analogovým výstupem 4-20 mA. V jednotce je sokl pro vložení druhého analogového výstupu (lze jej objednat i dodatečně)  např. pro předávání údaje o teplotě do nadřízeného systému.

Každé relé lze samostatně naprogramovat například jako dolní nebo horní limitní relé nebo jako okénkový komparátor, alarmové relé nebo jako časové relé pro pravidelné  spínání v čase.

Kalibrační jednotka může v případě potřeby řídit dalších 12 externích relé ve vstupně-výstupních modulech DV2, které se k jednotce připojí přes rozhraní RS485.

Nastavitelné tlumení měřené veličiny usnadňuje řízení frekvenčního měniče nebo výkonového prvku například při řízení dmychadel, protože zabraňuje rychlým změnám měřené veličiny a tím i možnému rozkmitání regulované soustavy.

Připojení k jednotce M4016

Okamžitou hodnotu ORP i měřenou teplotu lze přenášet do telemetrické stanice M4016-G3 prostřednictvím číslicové proudové smyčky DCL. V registrační jednotce dochází k zaznamenávání měřených hodnot a k jejich následnému přenosu na server.

Příslušenství

K sestavě M2001-ER pro měření ORP lze přiobjednat držák snímače DE1, držák a zároveň kryt kalibrační jednotky KR1 a síťový napájecí zdroj PS-138. Bude-li kalibrační jednotka M2001 umístěna uvnitř objektu na stěně, pak není nutné objednávat kryt KR1.  

Soubory ke stažení: 
Datasheet
Datasheet
Manuál