Hladinoměr pro hasičské vozy

Sestava hladinoměru H500 je určena pro sledování aktuálního množství vody v cisterně hasičského vozu. Kromě toho lze tuto sestavu použít všude tam, kde je potřeba mít vizuální přehled o aktuální výšce hladiny nebo objemu vody v zásobníku, jímce, ve studni či v daném technologickém procesu. 

 

Hladinoměr H500 signalizační pro hasičské vozy

 

V základním provedení se sestava hladinoměru skládá ze zobrazovací a řídící jednotky H500, dvou světelných signalizačních panelů a jednoho ponorného snímače výšky hladiny.

Tuto sestavu lze dále rozšířit o externí zobrazovací jednotku umístěnou v kabině řidiče hasičského vozu, kterou je možné vybavit GSM/GPRS komunikačním modulem pro automatické předávání údajů o plnění a prázdnění cisterny do databáze na server v internetu. 

Charakteristika

 • Měření hladiny vody v cisterně tenzometrickým snímačem s rozlišením 1 cm
 • Široký měřící rozsah 0 až 4 m (6 m, 10m) vodního sloupce
 • Grafický podsvětlený displej
 • Přednastavené základní typy cisteren včetně možnosti vlastního nastavení rozměrů
 • Zobrazení absolutního i procentuálního množství vody v cisterně
 • Zobrazení času zbývajícího do vyprázdnění či naplnění cisterny
 • Počítání motohodin čerpadla
 • Výstup pro externí sirénu
 • Napájení ze systému 24 V i 12 V DC
 • Dva vysoce svítivé signalizační panely pro vzdálený přehled o aktuálním čerpání / plnění, krok 20 % objemu cisterny
 • Upozornění blikáním panelu na blížící se vyprázdnění / naplnění cisterny
 • Výstup pro zobrazovací a komunikační jednotku umístěnou v kabině řidiče
 • Při použití GSM komunikačního modulu automatický záznam o provedených čerpacích cyklech do databáze na serveru
 • Mechanicky odolné provedení, vysoké krytí IP67, nekorodující materiály

Základní popis

Řídící jednotka hladinoměru pomocí ponorného snímače hladiny kontinuálně měří výšku vody v cisterně a podle  rozměrů cisterny průběžně počítá aktuální objem vody (v litrech i v % celkového objemu cisterny). Obě hodnoty jsou zobrazeny na grafickém displeji jednotky umístěné v blízkosti obsluhy čerpadla.

Vedle toho hladinoměr H500 sleduje rychlost klesání či stoupání hladiny při hašení nebo plnění nádrže a na displeji zobrazuje i čas zbývající do vyprázdnění či naplnění nádrže.

Hladinoměr H500 má také vstup pro sledování motohodin čerpadla a výstup pro zvukovou sirénu, který může být použit například při procesu plnění cisterny.

Signalizační LED panelySignalizační LED panel

Součástí hladinoměru H500 jsou dva vysoce svítivé signalizační LED panely určené k instalaci na boky hasičského vozu. Každý panel o výšce 40 cm obsahuje 5 světelných sekcí rozdělených po 20 % objemu nádrže. Počet svítících sekcí tak na vzdálenost až 150 m signalizuje aktuální množství vody v nádrži.

Při poklesu objemu vody v nádrži pod 20 % jejího celkového objemu dojde k rozblikání nejnižší červené sekce signalizačního panelu.

K blikání nejvyšší bílé sekce signalizačního panelu dojde naopak postupně při plnění cisterny, dosáhne-li hodnota naplnění 90 % jejího objemu. Pomalé blikání se postupně zrychluje, až přejde do nepřerušovaného svitu po úplném naplnění cisterny.  

Instalace

Instalaci hladinoměru H500 je vhodné svěřit zaškolené osobě, která nejen mechanicky upevní snímač hladiny, řídící jednotku a oba signalizační panely na vhodná místa hasičského vozu, ale také nastaví parametry řídící jednotky podle skutečných rozměrů použité nádrže,  připojí kabely ke svorkám řídící jednotky a přivede k jednotce napájení, případně připojí sirénu a přivede k jednotce signál o zapnutí čerpadla.  

Externí zobrazovací jednotka s GSM komunikačním modulem

K hladinoměru H500 lze pomocí čtyřžilového kabelu připojit další zobrazovací jednotku, která může být umístěna například v kabině řidiče hasičského vozu. Na displeji této jednotky jsou zobrazovány identické údaje s údaji na displeji jednotky H500, umístěné obvykle v blízkosti obsluhy čerpadla.

Externí zobrazovací jednotka může být také vybavena GSM/GPRS komunikačním modulem, který bude do databáze na serveru přístupném z internetu přenášet informace o aktuálním množství vody v nádrži, o době plnění i čerpání a další informace.
Pomocí služeb serveru je pak možné sledovat aktuální stav v cisterně, celkové spotřebované množství vody za určité období, počet uskutečněných plnění apod.

Hladinoměr H500 se signalizací pro hasičské vozy

Dokumentace: 
Datasheet
Soubory ke stažení: