AIM600, AIM615 převodníky 4-20 mA, 0-20 mA / RS485

AIM600, AIM615 převodníky 4-20 mA, 0-20 mA / RS485

Charakteristika

 • 6 analogových 4(0)-20 mA vstupů galvanicky oddělených od napájecího napětí i sériové linky RS485

 • Měřící kanály s rozsahy 0-20 mA nebo 4-20 mA s převodem na 0-100% měřené hodnoty pro každý ze vstupů

 • Přesný 24 bitový převodník

 • Detekce chybového stavu při měření proudu nad 20,75 mA a pod 3,75 mA (u rozsahů 4-20 mA)

 • Protokoly Modbus RTU nebo FINET a nastavitelná adresa pro připojení více modulů AIM6xx do jednoho systému

 • Nízká proudová spotřeba uzpůsobená i pro bateriově napájené aplikace

 • Přepěťová ochrana vstupů i výstupů

 • Kompatibilní s telemetrickými  stanicemi společnosti FIEDLER AMS

Příklady použití

 • Rozšíření počtu analogových vstupů měřících ústředen a telemetrických stanic
 • Připojení analogového signálu na optické vedení nebo radiovou síť
 • Doplnění jednoduchých PLC a řídících jednotek o potřebný počet analogových vstupů

Základní popis

Měřící moduly AIM600 i AIM615 slouží pro převod až 6 proudových signálů 0-20 mA nebo 4-20 mA na datový výstup RS485 pod protokolem Finet nebo Modbus RTU.

Modul AIM615 obsahuje galvanicky oddělený zdroj napájecího napětí UISO o velikosti 15 V DC, určený pro napájení připojených měřících čidel a snímačů. Modul AIM600 dovoluje připojení pouze aktivních proudových signálů napájených z jiného zdroje napětí.

 

převodníky 4-20 mA, 0-20 mA / RS485

Oba převodníky charakterizuje vysoká přesnost měření daná použitým 24 bitovým převodníkem, nízká vlastní proudová spotřeba, napájecí napětí přizpůsobené i pro napájení z akumulátoru 12 V, galvanické oddělení vstupů od napájecího napětí i od komunikační linky RS485 a vysoká spolehlivost provozu bez mechanických nastavovacích prvků.

Měřící vstupu IN1 až IN6

Všech 6 měřících vstupů IN1 až IN6 je od výrobce nastaveno na měření proudu v rozsahu 4-20 mA. Pod protokolem Modbus RTU lze uživatelsky přenastavit měřící rozsah vstupů na 0-20 mA. Skutečný měřící rozsah převodníku dovoluje zpracovat proudové signály v rozpětí 0 až 22 mA.

Měřící kanály K1 až K6

Každému ze vstupů IN1 až IN6 je přiřazen 1 měřící kanál K1 až K6. Moduly AIM6xx tak obsahují 6 měřících kanálů přístupných přes sběrnici RS485 pod protokoly Finet nebo Modbus RTU. Hodnota každého kanálu nabývá hodnoty v rozsahu 0 až 100 % podle nastaveného měřícího rozsahu 0-20 mA (0 mA=0 %) nebo 4-20 mA (4 mA=0 %).  

Chybová hlášení:

Nárůst měřeného proudu nad 20,75 mA je na příslušném kanálu signalizován chybovým kódem E25. U měřícího rozsahu 4-20 mA je navíc signalizován tímto chybovým kódem i pokles proudu pod 3,75 mA.

Proud do vstupu nižší než 3 mA (nebo odpojení vstupu od zdroje signálu) signalizuje chybový kód E13.

Dokumentace: 
Datasheet
Soubory ke stažení: 
Ceníky