METEO převodník mezi meteorolog. snímači a M4016

METEO převodník pro připojení meteorologických senzorů k jednotce M4016

Převodník mezi meteorologickými senzory a jednotkou M4016. K převodníku lze připojit:

  • 1x Anemometr W1 nebo W2
  • 2x snímač relativní vhkosti a teploty vzduchu RV12
  • 2x snímač globální radiace SG002 nebo CMP3

Připojení meteorologických senzorů k převodníku METEO

Změřené hodnoty připojených snímačů se ukládají do samostatných kanálů, které je možné následně načíst protokolem FINET přes rozhranní RS485 a uložit do měřících kanálů připojené jednotky M4016.

Alternativní provedení převodníku METEO

Má-li být meteo převodník umístěn uvnitř jednotky M4016, pak je výhodné, aby byly jednotlivé kabely od snímačů k převodníku připojeny pomocí šroubovacích svorek. Takovéto provedení převodníku a zapojení svorek znázorňuje následující obrázek.

METEO-zapojení svorek

Soubory ke stažení: 
Ceníky
Manuál