General Purpose Pressure Transmitters; Type A-10

Snímač tlaku pro univerzální použití v průmyslových aplikacích a v automatizaci. Standardní výstup 4-20 mA, nelinearita lepší než 0,5% z rozsahu.

Snímač pacuje v širokém rozsahu napájecího napětí (2-vodič) od 8 V DC do 24 V DC a proto jej lze připojit přímo k napájecím svorkám jednotek M4016 bez potřeby zapínat zvyšující měnič napájecího napětí akumulátoru.

Podrobné technické informace najdete v přiloženém technickém listu (document).

Skladem držené rozsahy: 0-10 bar,  0-16 bar., šroubení  G ½“ DIN 3852-E.

Výrobce: WIKA