VIRRIB® Volume soil moisture probe

Snímač půdní vlhkosti: VIRRIB

Snímač slouží k měření objemové vlhkosti půdy v libovolných hloubkách.

Jednou z významných předností snímače je jeho téměř okamžitá odezva na změny vlkosti. Díky této vlastnosti je možné jej použít kromě meteorologie, ekologie a vědeckých účelů i např. ve spojení s regulátorem řízení závlahových dávek.

Připojení k dataloggeru

Snímač se připojuje přímo k proudovým vstupům měřící stanice M4016. Poodle typu přípojné desky lze k jedné stanici

Parametry snímače

rozsah měření: 5-50 % objemové vlhkosti
Výstup: napěťový 0-2V (popř. další na dotaz)

V případě potřeby měření objemové vlhkosti v jiných substrátech (např. písek, štěrk, obilí, uhlí apod.) je nutné snímač rekalibrovat.