Dobré zprávy obrazem

Sběr a zpracování dat

Sběr a zpracování dat

Uživatelům našich telemetrických stanic nabízíme datahosting na serveru s možností exportů dat do PC klienta a zapůjčení SIM karty s cenově výhodným paušálem. Mezi služby serveru patří generování grafů a tabulek, vytváření statistických zpráv pro tisk, parametrizace stanic na dálku a mnoho dalších funkcí.

Protipovodňový varovný systém

Protipovodňový varovný systém

Měřící stanice s integrovaným systémem varovných SMS, data přenášena na internet sítí GPRS, graf s aktuálním vodním stavem přístupným přes mobilní telefon, provoz z akumulátoru, nízké pořizovací i provozní náklady, dodání včetně paušální SIM karty, kompatibilita se systémem stanic provozovaných ČHMÚ a podniky Povodí.

Čištění odpadních vod

Čištění odpadních vod

Dodáváme řídící systémy pro malé ČOV včetně datahostingu na internetu a systému varovných SMS, průtokoměry pro otevřené profily, ultrazvukové sondy pro sledování hladin v jímkách a nádržích, přístroje pro měření rozpuštěného kyslíku, pH, redox potenciálu a vodivosti.

Průmyslové aplikace

Průmyslové aplikace

Autonomní řídící a monitorovací systémy pro chemický a potravinářský průmysl, přístroje pro měření elektrochemických vlastností vody, měření hladin, průtoků a objemů, sledování chodů a poruchových stavů, parametrizace přes internet.

Systémy pro řízení závlah

Systémy pro řízení závlah

Programovatelný systém pro řízení až 32 ventilů parametrizovatelný přes internet. Napájení celé sestavy včetně ventilů z malého solárního panelu dovoluje instalovat celý závlahový systém do míst bez síťového napětí jako jsou vinice, golfová hřiště nebo parky.

Sledování povrchových vod

Sledování povrchových vod

Naše univerzální vodoměrné stanice používají na svých důležitých měrných profilech podniky Povodí, ČHMU, ZVHS a města i obce. Datové přenosy ze stanic prostřednictvím sítě GSM/GPRS, datahosting a vizualizace dat na internetu, integrován systém varovných SMS, vstupy pro připojení srážkoměru a kvalitativních sond.

Monitorování životního prostředí

Monitorování životního prostředí

Nabízíme univerzální telemetrické stanice pro sledování kvalitativních i kvantitativních parametrů povrchových a podzemních vod spolu s velkým počtem čidel a senzorů. Grafická a tabulková vizualizace naměřených dat na serveru, exporty dat ze serveru do PC klienta.

Meteorologické stanice

Meteorologické stanice

Variabilní sestavy meteorologických stanic složené dle požadavků provozovatele, datahosting na serveru, systém varovných SMS, snadná a rychlá instalace. Mezi naše odběratele patří například PřF UK v Praze, která jednu ze stanic instalovala také v pohoří Peru ve výšce 5050m n.m.

Výroba a rozvod pitné vody

Výroba a rozvod pitné vody

Malé telemetrické stanice pro sledování průtoků, tlaků a hladin ve vodojemech, v čerpacích stanicích a v úpravnách vody, vzájemné řízení soustavy ČS - VDJ, řídící systémy pro ÚV a ČS, řízení regulačních ventilů podle denních křivek, dispečink na internetu přístupný i prostřednictvím mobilního telefonu.

Domovská stránka

Aktuální stav hladiny

Olomouc - Velká Bystřice

Aktuální stav hladiny

Šenov - Jičínka

Aktuální stav hladiny

Příbram - Litavka

Aktuální stav hladiny

Protivín - Blanice

Aktuální stav hladiny

Horažďovice - Otava

Instant water level

Dačice - Dyje

Aktuální stav hladiny

Bohuslavice - Úpa

Aktuální stav hladiny

Horažďovice - Otava

Aktuální stav hladiny

Novinky

Telemetrická stanice H7 FIEDLER, GPRS datalogger

Multikananálové řídící a monitorovací jednotky, telemetrické stanice, GSM dataloggery pro sběr dat a řízení vodárenských technologií (ČOV, ÚV, VDJ, ČS, ...) 

 • H3, H7 - Multifunkční telemetrické stanice pro řízení a sběr dat
 • Q2 - 4 kanálový průtokoměr pro otevřené profily
 • E2 - 2 kanálová zobrazovací a kalibrační jednotka ke snímačům kvality vody
2D ultrazvukový anemometr

Ultrazvukový anemometr kompatibilní se záznamovými jednotkami FIEDLER

 • Měření rychlosti a směru větru bez pohyblivých částí
 • Vysoká přesnost měření daná optimalizovaným návrhem přístroje
 • Různé varianty vytápěných verzí anemometru vhodné i do externích podmínek
pH sonda s výstupem RS485 / Modbus RTU

pH sondy s číslicovým výstupem RS485 / Modbus RTU

 • Kalibrační koeficienty uloženy v sondě
 • Životnost 2-3 roky s omezenou potřebou rekalibrace
 • Galvanické oddělení
 • Nízká pořizovací cena
Smart Metering - H11 pro dálkové odečtu měřidel a vodoměrů
 • Komunikační moduly připojitelné k vodoměrům, elektroměrům, plynoměrům, ...
 • Sběr dat prostřednictvím stávajících sítí GSM/GPRS, LoRa, Sigfox, NB
 • 2 až 3 vstupy pro každý komunikační modul
 • Podpora zpracování dat na serveru (CloudFM)
 • Doba provozu srovnatelná s intervalem výměny připojeného měřidla
Záložní zdroj PB35

Záložní zdroj energie pro GSM a radiové komunikační moduly

 • Krátkodobá záloha napájení při výpadku síťového napájení
 • Dlouhá životnost až 20 let bez údržby a servisu
 • Snadná rychlá instalace mezi síťový zdroj a kumunikační obvod
Radiové moduly WL-XXX

Sběr dat z čidel a snímačů pomocí telemetrické jednotky nebo veřejné sítě LoRa

 • Moduly s proudovými, napěťovými a pulsními vstupy a sběrnicí RS485
 • Externí napájení nebo interní baterie s životností až 6 let
 • Programovatelné napájení připojených čidel a snímačů
 • Dosah ve volném terénu až 5 km, nízké pořizovací i provozní náklady
Hladinoměr H500 pro hasičské vozy

Hladinoměr se dvěma signalizačními LED panely pro cisterny a hasičské vozy

 • Použitelné pro libovolné typy cisteren
 • Zobrazení absolutního i procentuálního objemu vody k objemu cisterny
 • Zobrazení času zbývajícího do vyprázdnění či naplnění cisterny
 • Možnost doplnění o externí zobrazovací a komunikační (GPRS) jednotku