Vizualizace a základní zpracování dat na serveru

Vizualizace a základní zpracování dat na serveru Vizualizace a základní zpracování dat na serveru Vizualizace dat na serveru je bohatě parametrizovatelná a díky širokým možnostem zobrazování různých typů dat vhodným typem grafu lze datahosting označit za dispečerský produkt s bohatou podporou dalších funkcí a služeb. 

Podrobně je popis služeb serveru uveden v manuálu.

Dokumenty: