OPTO snímač k vodoměru

 

OPTO snímače jsou převodníky rotačního pohybu určité specifikované části vodoměru (tzv. zrcátka) na elektrické pulsy, které je možné archivovat v připojeném dataloggeru nebo jiné záznamové jednotce.

Dělení OPTO snímačů podle typu vodoměru

Výrobci vodoměrů (ABB, Hydrometer, Sensus Metering System -dříve Meinecke, Schlumberger, aj.) používají pro uchycení snímací hlavice OPTO snímače několik typů vzájemně nekompatibilních "štěrbin", čemuž odpovídá i nabídka snímacích hlavic OPTO snímačů. Podle typu hlavice se OPTO snímče označují číselnou řadou OPTO6 až OPTO11.

Vedle typu snímací hlavice se optické snímače dělí i podle vlastní proudové spotřeby.

VC snímače

Standardní provedení snímačů označených v názvu kódem VC vyžaduje z dloudobého hlediska připojení k dataloggeru napájenému ze zdroje síťového napětí, protože trvalá spotřeb takovéhoto standardního OPTO snímače v rozmezí 5-10 mA nedovoluje jeho dlouhodobé napájení z baterie nebo akumulátoru.

VLP snímače

Pro baterivý provoz jsou orčeny Low Power OPTO snímače značené ve svém názvu kódem VLP. Proudová spotřeba těchto snímačl je menší než 0,1 mA a proto nadměrně nazatěžují připojený datalogger - telemetrickou jednotku, ze které jsou napájeny.

Nízkospotřebové VLP snímače jsou obvykle dražší než VC snímače v základním provedení.

Váha pulsu

Puls může nabývat různé váhy vyjádřené v litrech/s podle typu vodoměru. Váha pulsu bývá obvykle rovna 1 l/s nebo desítkovým násobkem (10 l/s, 100 l/s).