PH485 sondy s výstupem RS485/ModbusRTU

pH sonda s výstupem RS485 / Modbus RTU

Charakteristika

 • Spolehlivé a přesné měření pH bez další převodníků a jiné elektroniky
 • Základní prvek pro vytváření senzorické sítě RS485 pro PLC, záznamníky dat a on-line systémy IoT (Lora, Sigfox, NB)
 • Kalibrační koeficienty uloženy v sondě
 • Měřící rozsahy 0 až 13 pH; -10 až +60 °C
 • Samočistící provedení referentní elektrody
 • Životnost 2 až 3 roky s prodlouženým  intervalem rekalibrace (typ. 1 rok)
 • Automatická teplotní kompenzace
 • Galvanicky oddělené komunikační a napájecí obvody od vlastní pH elektrody
 • Široký rozsah napájecího napětí od 5 do 24 V DC, nízká proudová spotřeba
 • Nízká pořizovací cena
 • Variantní provedení sond pro měření redox potenciálu (ORP485) a napětí iontově selektivních elektrod (ISE485)

Základní popis

Sonda PH485 spojuje do jednoho kompaktního celku kombinovanou pH elektrodu s částečnou samočistící schopností a prodlouženou životností s měřící elektronikou řízenou mikroprocesorem.

Aby nedocházelo k ovlivňování měřené veličiny působením zemních proudů a indukovaných rušivých potenciálů, je měřící obvod včetně samotné elektrody galvanicky oddělen od komunikačního a napájecího kabelu sondy.

Samočistící provedení použité elektrody zajišťuje stabilní a reprodukovatelný signál i v prostředí emulzí, suspenzí a jiných ulpívajících nečistot různého původu i nečistot způsobených chemickou reakcí. Elektroda tak do značné míry eliminuje např. negativní vliv rzi, tvrdé vody (sloučenin Ca, Mg jak ve formě uhličitanové, tak i síranové), olejových emulzí, ulpívajících organických a anorganických nečistot.

Použití

Kompaktní "smart" sonda PH485 s číslicovým výstupem dat a kalibračními koeficienty uloženými v sondě představuje moderní řešení pro přesné a cenově výhodné on-line měření pH v mnoha vodárenských oborech a průmyslových odvětvích:

 •   Úpravny vody a čistírny odpadních vod
 •   Chemický a potravinářský průmysl
 •   Zemědělství
 •   Výzkumné a vývojové projekty
 •   Monitorování životního prostředí

pH sonda s výstupem RS485 / Modbus RTUElektronické obvody sondy

Sonda PH485 obsahuje ve svém těle měřící elektroniku, která kromě jiného provádí i automatickou teplotní kompenzaci měřené hodnoty pH a přes sběrnici RS485 předává změřené hodnoty do připojeného nadřazeného systému.

Aby nedocházelo k ovlivňování měřené veličiny působením zemních proudů a indukovaných rušivých potenciálů do přívodního vedení sondy, je uvnitř sondy měřící obvod včetně samotné elektrody galvanicky oddělen od komunikačního a napájecího kabelu sondy.

Modbus RTU na RS485

Výstupní signál sondy používá široce rozšířenou sběrnici RS485 pod protokolem Modbus RTU. Přes tuto sběrnici lze sondy připojit na vzdálenost až 500 m přímo k řídícímu systému nebo k dataloggeru. Ze sondy lze kromě teplotně kompenzované hodnoty pH získávat i napětí elektrody v mV a měřenou teplotu.

Čtyřžilový propojovací a napájecí kabel umožňuje snadné vytváření senzorické sítě díky možnosti adresace každé sondy. K jedné sběrnici RS485 tak lze připojit více sond jednoho typu nebo několik obdobných sond pro sledování více veličin - např. sondy ORP485 pro  měření redox potenciálu nebo sondy typu ISE485 pro měření potenciálu iontově selektivní elektrody.

Přes komunikační sběrnici RS485 lze sondy PH485 rovněž rekalibrovat. Kalibrační koeficienty uložené v sondě umožňují provádět rekalibraci sond v laboratoři a v terénu pak stačí jen sondu připojit do měřící sítě.

Mechanické provedení

Tělo sondy PH485 obsahuje montážní závit G 3/4" ze strany elektrody (pro uchycení sondy do potrubního systému) i ze strany kabelového vývodu (uchycení sondy do držáku nebo snímače).

 

pH sonda s výstupem RS485 / Modbus RTU
Konektorem M12 zakončený kabel u sondy PH485-KxM12 usnadňuje montáž sondy do tyčového snímače TS500 (TS1700) a dovoluje rychlou kalibraci sondy nebo její snadnou výměnu na konci života.

Příslušenství

Krytka elektrody KE145

Plastová krytka lektrody pro sondy typu PH485. Krytka je vyrobena z tvrdé a hladké POM trubice o vnějším průměru 33 mm a má délku 145 mm. Na jednom konci je krytka opatřena vnitřním závitem 3/4".

iontově selektivní elektrody - amoniová, chloridová

Snímače TS500 a TS1700:

Nerezové tyčové snímače jsou určeny pro mechanické umístění sondy PH485 do požadovaného místa. Držák se dodává v  délkách 500 mm nebo 1700 mm - na vyžádání lze dodat i držák jiné nestandardní délky.

iontově selektivní elektrody - amoniová, chloridová

 Tyčový snímač TS500 opatřený kabelovou vývodkou a uchycený v držáku DE2

Na dolním konci snímače je vnitřní závit G3/4" pro našroubován sondy PH485 a na horním konci je připravení konektorová redukce M12/4F na M12/4M. Vnější horní konektor M12/4M slouží pro připojení snímače k nadřazenému řídícímu systému nebo ke kalibrační jednotce E2. Spodní interní konektor uvnitř snímače M12/4F je určený pro připojení sondy typu  PH485-K2M12 (tj. sondy s kabelem dlouhým 2 m zakončeným konektorem M12/4M).

Variantně lze dodat snímač opatřený na horním konci jednoduchou kabelovou vývodkou pro protažení kabelu ze sondy typu PH485-xM (volné zakončení připojovacího kabelu o délce x).

 

Džák snímače DE2

K tyčovým snímačům TS500 (TS1700) lze objednat polohovatelný nerezový držák DE2. Ten se pomocí třmenů nechá upevnit na zábradlí nebo jinou svislou konstrukci. Lze jej také připevni na zeď nebo jinou svislou pracovní plochu nad měřeným objektem.

Nastavitelný sklon snímače DE2 dovoluje, vysunutím tyčového snímače, umístit měřící elektrodu přesně do požadovaného místa měření aktivační nádrže, jímky nebo do otevřeného průtočného profilu.Držák pro snímač ISE485

 Držák DE2 určený pro uchycení tyčového snímače TS500 nebo TS1700

 

Technické parametry

pH elektroda: kombinovaná samočistící, gelový elektrolyt, zvýšená mech. odolnost
Měřící rozsah pH: 0,00 až 13,00 pH
přesnost měření: ±0,1 pH
Měřící rozsah teplota: -5,0 °C až +60,0 °C 
přesnost měření: ±0,5 °C
Měřící rozsah mV: -1000,0 až +1000,0 mV
přesnost měření: ±2 mV
Doba náběhu nové sondy: < 10 sec
Typický interval rekalibrace: 1 rok
Připojení PH485-K: PUR kabel 4x0,34; délka 3 m, zakončení dutinkami bez konektoru
Připojení PH485-M12: konektor M12, 4 piny (male), IP67
Interface: RS485, protokol Modbus RTU /*
Galvanické oddělení: 500 V mezi kabelem / konektorem a měřící elektrodou
Napájecí napětí: 5 až 24 V DC
Proudová spotřeba: < 20 mA
Doba životnosti: 2 až 3 roky v závislosti na složení měřeného média
Skladovací teplota: 0 °C až 60 °C
Maximální pracovní tlak: 1 bar  (až 10 bar po dohodě s výrobcem)
Rozměry: největší průměr 40 mm, délka 170 mm (lze dodat i jiné délky elektrod)
Montážní závit pouzdra: G3/4”
Materiál pouzdra: POM
Hmotnost včetně kabelu: 100 g
Krytí: IP68 (PH485-K), IP67 (PH485-M12)

 

Dokumentace: 
Aplikace
Datasheet
Soubory ke stažení: 
Prezentace
Ceníky
Datasheet
C8
Datasheet
E2
Datasheet
H7
Datasheet
Datasheet