MAV421: externí modul analogového výstupu 4-20mAExterní moduly MAV421 a MAV422 jsou převodníky RS485pod protokolem FINET na galvanicky oddělené aktivní proudové výstupy 4-20 mA nebo 0-20 mA. Modul MAV421 má 1 proudový výstup I1, modul MAV422 obsahuje 2 proudové výstupy I1 a I2.

Příklady použití

 • Rozšíření počtu analogových výstupů u řídících systémů
 • Předávání měřených hodnot do nadřazeného systému
 • Řízení frekvenčních měničů a servo-ventilů; plynulé řízení strojů

Charakteristika

 • 1 nebo 2 aktivní proudové výstupy 4-20 mA nebo 0-20 mA
 • Galvanické oddělení výstupů od napájecího napětí i sériové linky RS485
 • Přesný 16 bitový převodník zajišťuje vysokou přesnost výstupního signálu 
 • Možnost přivedení externího napájecího napětí pro analogové výstupy
 • Protokoly FINET a FINET_SO, nastavitelná adresa v rozsahu 121 až 136
 • Integrovaná přepěťová ochrana vstupů i výstupů
 • Napájecí napětí v rozsah u 12 až 24 V DC
 • Mechanické uzpůsobení pro instalaci na DIN lištu, šíře 2 standardní moduly

Volba výstupního rozsahu a komunikačního protokolu

Po odklopení horního víčka krabičky se zpřístupní 2 konfigurační přepínače.

MAV421: externí modul analogového výstupu 4-20mA

Umístění nastavovacích přepínačů a zapojení svorek modulů MAV421 a MAV422

 

Pozice č. 1 dvojitého menšího přepínače umístěného u pravé bočnice krabičky slouží pro nastavení požadovaného proudového výstupu:

1-OFF    proudový výstup 4-20 mA

1-ON     proudový výstup 0-20 mA

Pozice č. 2 (u stěny krabičky) tohoto přepínače slouží k volbě komunikačního protokolu:

2-OFF     protokol FINET_SO, komunikační rychlost 2400Bd/8/N/1 (nepoužívat s H7)

2-ON      protokol FINET, komunikační rychlost 19200 Bd, 1 stop bit, žádná par.

Připojení k nadřazené řídící jednotce přes RS485

Z výroby má každý modul nastavenu základní komunikační adresu ADR=121. Uživatel může pomocí většího čtyřnásobného přepínače na desce modulu nastavit 16 kombinací v rozsahu 0 až 15, které se přičítají k základní komunikační adrese 121. Kombinace se nastavuje binárně, tj. jako součet váhy jednotlivých sepnutých bitů 1, 2, 4 a 8

Mají-li mít dva moduly MAV421 nebo MAV422 shodné proudové výstupy, není možné u nich nastavit jednu shodnou komunikační adresu, ale je potřeba každý modul řídit samostatným kanálem z řídící jednotky pomocí dvou různých komunikačních adres.

K jedné řídící jednotce H7 lze pomocí dvou sběrnic RS485 připojit v krajním případě až 2x 16 modulů MAV421 nebo MAV422, tj až 64 proudových výstupů (platí pro MAV422). U jednotky M4016 je to polovina (má jednu sběrnici RS485).

Mechanické provedení

Modul je přizpůsoben k montáži na DIN lištu 35mm a má šířku dvou standardních modulů. Modul signalizuje svitem LED diod stav napájení, výstupní proudovou smyčku a komunikaci s jednotkou M4016.

Napájení

Napájecí napětí pro MAV 420/DIN může být v rozsahu od 12-ti do 24V DC, a to buď z jednotky M4016, nebo z jiného, odděleného, externího zdroje.

Příklad připojení I/O modulů k jednotce H7

 

Technické parametry

                                             MAV421

MAV422

Výstupy  

 1x 4(0)-20 mA

2x 4(0)-20 mA

Chyba výstupu 

< ±0,05 % z rozsahu, přesný 16 bitový převodník

Rychlost přeběhu  

< 0.5 s přes celý rozsah

Zatěžovací odpor 

< 500 Ω

Výstup RS485 

Kanály K1, K2 na RS485, protokol FINET

Kom. adresa 

120 + switch na desce (0 až 15)

Napájecí napětí 

12 až 16 V DC / I < 50 mA

12 až 16 V DC / I < 80 mA

Teplotní rozsah 

-25 °C až +60 °C

Rozměry / IP 

109 x 25 x 57 mm / IP 20 (šířka 2 moduly, DIN lišta)

Soubory ke stažení: 
Datasheet
Manuál