ESV11 - snímač pro měření vodivosti a teploty vody

ESV11 s kabelem

Použití

Sonda ESV11 je určena pro měření vodivosti a teploty vody ve vrtech, v otevřených tocích, ve vodních nádržích, v průmyslových objektech a všude tam, kde není mineralizovaná voda a vyhoví nerezové provedení snímacích elektrod i samotného pláště sondy.

Mechanické provedení

Mechanické provedení sondy umožňuje její trvalé ponoření do měřeného média (voda). Propojovací čtyřžilový polyuretanový kabel, který slouží jak k napájení sondy, tak k přenosy změřených dat přes rozhranní RS485 pod protokolem FINET, je na ochranu proti pronikání vlhkosti na straně sondy zalitý spolu s elektronikou do nerezového pláště sondy o průměru 28 mm a délce 180 mm. Standardně dodávaná délka kabelu je 5 m a na vyžádání lze dodat snímače ESV11 s kabelem delším.

Měřící rozsah

Snímač ESV11 pracuje v jednom měřícím rozsahu:

0 až 2000 µS/cm

Komunikační rozhraní RS485

Měřící sonda ESV11 se k jednotce M4016 připojuje standardně kabelem přes rozhranní RS485 (hnědá = +Unap, zelená = GND, bílá = RS485-A, šedá = RS485-B). Síťová adresa sondy je od výrobce nastavena na 9 a v případě potřeby ji lze změnit z  programu MOST.

Galvanické oddělení

Elektronická část snímače ESV11 je od napájecího kabelu galvanicky oddělena a to včetně sériové komunikační linky RS485, která slouží pro předávání změřených dat do připojené řídící jednotky nebo do nadřazeného systému. Galvanické oddělení  zabraňuje zkreslování měřené hodnoty vlivem působení vyrovnávacích zemních proudů mezi napájecím zdrojem snímače a jeho samotným umístěním a dovoluje připojit k jednomu dataloggeru nebo řídící jednotce více různých snímačů a měřících sond.

Měřící kanály sondy

Sonda ESV11 obsahuje 4 měřící kanály:
K1 ... Teplota vody [°C]
K2 ... Vodivost – lineární teplotní kompenzace – od výrobce přednastaveno 2% / K
K3 ... Vodivost – nelineární tep. kompenzace pro povrchové vody dle ČSN EN27888 (DIN38404)
K4 ... Vodivost - bez teplotní kompenzace

Po připojení sondy k záznamové jednotce (M4016, H1, H7, H40, ...) přes sériové rozhraní RS485 je potřeba jednotku parametyrizovat. V závislosti na typu měřené veličiny je potřeba nastavit rozdílné číslo kanálu dle předchozí tabulky a dále měřící jednotky a počet desetinných míst.

Teplota vody ka kanále K1 má standardně nastaveno rozlišení 0,1 °C.

ESV11 - snímač pro měření vodivosti a teploty vody

Zobrazovací a řídící jednotky

V následujícím přehledu jsou uvedeny zobrazovací a řídící jednotky určené pro připojení snímačů ESV11. Každá z těchto jednotek umí zobrazovat na displeji aktuální změřenou hodnotu vodivosti a teploty vody, disponuje funkcemi pro řízení technologie, má archivaci změřených dat a také může zprostředkovávat pravidelné automatické přenosy změřených dat do databáze na server přes vestavěný GSM/GPRS komunikační modul.

Zobrazovací a řídící jednotka M2001E

Konduktometr, snímač vodivosti vody, M2001E ESV11

Zobrazovací jednotky M2001E mají jednoduché ovládání, jsou provozně spolehlivé a s jejich pomocí lze přímo řídit technologii nebo frekvenční měniče.

Napájecí napětí 12 až 24 VDC

K jedné jednotce M2001E lze připojit pouze jeden snímač ESV11

 


Záznamová a řídící jednotka M4016

Konduktometr, snímač vodivosti vody, M4016

Jednotky M4016 dovolují archivaci dat a automatické předávání změřených hodnot do databáze na server. 

Napájecí napětí aku 12 V a 13,8 VDC

K jedné jednotce M4016 lze připojit až 16 snímačů

 

 


Kontrolér E2

Konduktometr, snímač vodivosti vody, M4016

Kontroléry E2 dovolují archivaci dat, automatické předávání změřených hodnot do databáze na server a jsou určené pro řízení návazné technologie. 

Napájecí napětí aku 12 až 24 VDC

K jedné jednotce E2 lze připojit až 4 snímače

 


Multikanálová stanice H7

Konduktometr, snímač vodivosti vody, H7

Univerzální multikanálová záznamová jednotka H7 dovoluje archivaci dat, automatické předávání změřených hodnot do databáze na server a řízení návazné technologie. 

Napájecí napětí aku 12 až 24 VDC

K jedné jednotce H7 lze připojit mnoho různých snímačů

 

 

GSM/GPRS Dataloggery

V následujícím krátkém přehledu jsou uvedeny vícekanálové Dataloggery, ke kterým lze připojit snímač ESV11. Změřená a archivovaná data se obvykle přenášejí 1x denně do databáze na server přes interní GPRS komunikační modul.

Hydro Logger H1

Konduktometr, snímač vodivosti vody, H1

 

Universální GPRS Datalogger s grafickým displejem určený pro vodárenské aplikace.

K jednomu dataloggeru H1 lze připojit až 4 snímače

 

 


Hydro Logger H40

Konduktometr, snímač vodivosti vody, H40

 

Malý GPRS Datalogger s vysokým krytím.

K jednomu dataloggeru H40 lze připojit pouze 1 snímač pomocí konektorového zakončení kabelu

 

 


Datalogger STELA

Konduktometr, snímač vodivosti vody, STELA

 

GPRS Datalogger s velkou kapacitou napájecích baterí a s vysokým krytím.

K jednomu dataloggeru STELA lze připojit více snímačů pomocí konektorového zakončení nebo přípojné svorkovnice

 

 Technické parametry

Měřící rozsahy

0 … 2000 µS/cm

0,0 … 60,0 °C

Rozlišení

1 µS/cm;   0,1 °C

Přesnost měření

± 1,8 % z nastaveného měřícího rozsahu vodivosti

± 0,5 °C

Měřící kanály

K1: teplota

K2: vodivost lineárně teplotně kompenzovaná

K3: vodivost nelineárně teplotně komp. (ČSN EN27888)

K4: vodivost teplotně nekompenzovaná

Rozměry elektrod

Průměr: 8 mm, protilehlá vzdálenost: 8 mm

Materiál elektrod

Nerezová ocel A4

Napájecí napětí

8 .. 16 V DC, galvanické oddělení snímače od zdroje

Proudová spotřeba

Typ. 25 mA

Komunikační rozhraní

RS-485, protokol FINET

Propojovací kabel

PUR kabel 4x0,25, stínění

Rozměry snímače

Průměr 28 mm, délka 180 mm

Hmotnost

320 g (snímač + kabel 5 m)

Materiál pouzdra

Nerezová ocel 316L / TECAFORM

Krytí

IP68

Pracovní teplota

0 .. +60 °C

Dokumentace: 
Manuál
Manuál
Manuál
Soubory ke stažení: 
Prezentace
Ceníky
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Manuál