Měření množství a intenzity drenážní vody

Měření množství a intenzity drenážní vody

Zajímavou aplikací pro nás bylo vyřešení zadání kontinuálně měřit množství drenážní vody vytékající z melioračních trub. Problémem bylo, že měření se mělo uskutečnit v několika stávajících skružích, ve kterých nebylo nijak počítáno s umístěním měrných přelivů.

Řešení spočívalo ve vyrobení speciálních měrných přelivů na míru pro každé měrné místo. V některých skružích jsou umístěny i dva takovéto přelivy aby byl odděleně podchycen přítok ze dvou drenážních trub.

Pro měření výšky hladiny jsme použili ultrazvukové snímače US1200. Z výšky hladiny se v registrační jednotce M4016 již vypočítá okamžitý průtok a z něho celkový proteklý objem.

Dokumenty: 
Ceníky
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Manuál