Pulzní vysílač CYBLE

 

Pulzní vysílače CYBLE jsou dodávány ve dvou verzích:

CYBLE NF
Jeden pulzní výstup se sledováním náhodných zpětných průtoků.

Pulzní výstup je aktivní pouze při pozitivním toku, zpětný tok je uložen v paměti, a pulzní výstup se aktivuje opět po vyrovnání objemu zpětného toku - shodný stav dálkového počitadla a počitadla vodoměru. Tato funkce je limitována 512 otáčkami otočného ukazatele počitadla, jejím cílem je kontrola náhodných zpětných toků. Volba šesti pulzních čísel.

CYBLE NF + VF
Dva pulzní výstupy, signalizace směru proudění vody - umožňuje přesné sledování obousměrného proudění vody, ovládání dvou zařízení atd.

  • NF výstup funkce dtto CYBLE NF
  • VF výstup - výstup aktivní v obou směrech proudění.
  • DIR výstup - signalizace směru prodění, ovládání načítaní pulzů VF výstupu na čítače positivního a zpětného toku - přesná dálková registrace průtoku v obou směrech bez omezení.
Základní technické parametry
VerzeJeden výstup
Dva výstupy
NF nízkofrekvenční výstup
 x
VF vysokofrekvenční výstup

x
DIR směrový výstup

x
Typ výstupuNPN otevřený kolektor
Spínaný proud
max. 100mA; 30V; 1W
Délka pulzu
NF výstup 70 ms (K=1 35 ms); VF výstup 35 ms
Napájeníbaterie, životnost 12 let, nevyměnitelná
Délka kabelu5 metrů
Odpor při sepnutí≤ 60Ω
≤ 30Ω
Odpor při odpojení≥20Ω
≥20Ω
Pracovní teplota0-55°C
Krytí

IP 681

 

Pulzní čidla pro jednotlivé typy vodoměrů
Typ vodoměru
DN (mm)
VF výstup NF výstup (=VF výstup x K)
K 1K 2,5K 10K 25K 100K 1000
Flodis
15-32 1L1L2,5L10L25L100L1m3
Flostar-M40-100
10L
10L25L100L250L1m310m3
Dokumentace: 
Document
Soubory ke stažení: 
Ceníky
Datasheet
H1
Datasheet
Datasheet
Související produkty: