Dobré zprávy obrazem

Meteorologické stanice

Meteorologické stanice

Plovoucí meteorologická stanice na hladině vodní nádrže Římov zhotovená pro Biologické centrum AV ČR v.v.i. - Hydrobilogický ústav v Českých Budějovicích

Meteorologické stanice

Meteorologické stanice

Vrchol Smrčiny - umístění jedné z mnoha meteorologických stanic instalovaných pro Správu NP a CHKO Šumava.

Meteorologické stanice

Meteorologické stanice

Variabilní sestavy meteorologických stanic složené dle požadavků provozovatele, datahosting na serveru, systém varovných SMS, snadná a rychlá instalace. Mezi naše odběratele patří například PřF UK v Praze, která jednu ze stanic instalovala také v pohoří Peru ve výšce 5050m n.m.

Meteorologické stanice