Exporty dat ze serveru do PC klienta

Uživatelé datahostingu se středními a s vysokými přístupovými právy mají možnost si zvolit libovolné časové období pro zobrazení a pro odeslání naměřených dat do PC uživatele. Pro urychlení volby výběru časového intervalu nabízí webový prohlížeč často nastavované intervaly jako například „48 hodin“, „poslední týden“ nebo „poslední měsíc“. Přitom je možné formou zaškrtávacích políček vybrat jen ty kanály, které se mají zobrazit nebo odeslat do PC uživatele.

Exporty dat ze serveru do PC klienta

Poté stiskem jediného tlačítka lze data ze serveru přenést do k internetu připojeného PC. Data lze přenášet ve formátu CSV (Excel) nebo DTA (MOST).

Dokumenty: