Řízení technologie ČOV, měření a regulace

Použití telemetrické řídící jednotky  M4016-G3 (H3, H7) pro ovládání čistíren odpadních vod a dalších vodárenských celků přináší úsporu pořizovacích i provozních nákladů. Tato jednotka v sobě kombinuje řídící automat, vícekanálový průtokoměr, telemetrickou měřící stanici a systém rozesílání varovných SMS. Vše v jednom přístroji navrženém pro provoz v trvale vlhkém prostředí.

Schema řízení technologie ČOV

Programové vybavení stanice přitom podporuje funkce potřebné pro provoz čistíren odpadních vod. Mezi významnější funkce jednotky lze zařadit například:

  • Schema řízení technologie ČOV Výpočet okamžitého průtoku i proteklého objemu z výšky hladiny v měrném profilu a okamžité i kumulované průtoky archivovat a zároveň je přenášet do databáze na serveru pro jejich další zpracování například do tvaru měsíční či roční přehledové zprávy.
  • Řízení čerpadel podle výšky hladiny v jímkách s funkcí záskoku a jejich pravidelného střídání
  • Řízení dmychadel podle hodnoty rozpuštěného kyslíku s funkcí záskoku
  • Monitorování poruch čerpadel a dalších motorů s možností nastavit odesílání varovných SMS při poruše.
  • Monitorování chodů čerpadel a dalších motorů s možností výpočtu motohodin (celkové doby provozu)
  • Archivovat a přenášet na dispečink všechna archivovaná data od změřených průtoků, hladin, hodnot pH nebo rozpuštěného kyslíku až po časy sepnutí a rozepnutí binárních kanálů a jejich motohodiny.
  • Řízení technologie ČOV Vytvářet na samostatném textovém kanálu stanici provozní deník obsahující všechny mimořádné události jako výpadky napájení, poruchy připojených sond a snímačů, texty přijatých i odeslaných SMS včetně telefonních čísel

Modulární koncepce založená na centrální řídící jednotce M4016-G3 a k ní připojitelných vstupně-výstupních modulech dovoluje sestavit celek podle počtu monitorovaných vstupů a ovládaných výstupů.

Pro řízení malých ČOV obvykle postačí samotná jednotka M4016, která má 8 vstupů binárních a 6 vstupů analogových a dvě relé. Se zvětšující se rozlohou ČOV stupají požadavky na počty sledovaných vstupů a řízených výstupů. Jednotku M4016 lze rozšířit až o 2 vstupně-výstupní moduly DV a až o 16 modulů s proudovým výstupem 4-20 mA.

Řízení technologie ČOV - vstupně-výstupní modul Každý modul DV2 obsahuje 16 binárních vstupů a 6 releových výstupů. Pro řízení technologie tak lze využít až 12 relé se spínacím kontaktem. Moduly DV2 se dodávají v provedení pro montáž na DIN lištu. Komunikace mezi moduly DV2 a jednotkou M4016-G3 probíhá po sběrnici RS485. Programování jednotlivých relé se provádí parametrizací jednotky M4016-G3. Jednou nastavené parametru lze měnit i na dálku přes webový prohlížeč. Jednotlivým relé může uživatel přiřadit různé režimy a funkce od limitního spínání řízeného hodnotou na přiřazeném měřícím kanálu až po složité logické a časové funkce.

Programové vybavení jednotky a její konstrukční provedení dovoluje měřit a zaznamenávat až:

  • 6 signálů ze snímačů s proudovým výstupem 4-20 mA (indukční průtokoměry, tlakové snímače hladiny, …)
  • Další signály získané z inteligentních sond a senzorů připojitelných přes rozhranní RS485 (oximetr M2001-EK, pH-met M2001-EP, konduktometr EMV11, ultrazvukový snímač hladiny US1200, …)
  • 40 binárních hodnot představujících chody či poruchy čerpadel, dmychadel, stírání česlí a dalších dvoustavových signálů.

Řízení technologie ČOV - měření rozpušteného kyslíku Při použití telemetrické stanice M4016-G3 pro řízení čistíren odpadních zůstávají zachovány všechny výhody její spolupráce s nadřazeným systémem na serveru, tj. lze využívat datahosting, prohlížet přes internet grafy analogových signálů (průtoky, hladiny, pH, teploty….) a přehledy o spínání a rozpínání binárních kanálů, exportovat data za vybrané období do Excelu ve vlastním PC, tisknou měsíční přehledy o množství upravené vody a mnoho dalších funkcí uvedených v popisu služeb serveru.

Dokumenty: 
Prezentace
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Document
Manuál
Manuál