Varovná protipovodňová stanice pro obce a města - lokální výstražný systém

Nabízíme dodání a instalaci spolehlivé vodoměrné stanice, která kromě kontinuálního Varovná limnigrafická stanice pro obce a města  sledování výšky hladiny a jejího předávání  na server, slouží zároveň jako varovný protipovodňový systém založený na kombinaci rozesílání varovných SMS a poskytování aktuálních grafů přístupných jak přes webový prohlížeč, tak rovnou z terénu prostřednictvím displeje mobilního telefonu.

Pořizovací cena takovéto měřící stanice obvykle nepřesahuje 60.000,- Kč včetně kompletní instalace a nastavení. Dosud jsme instalovali několik set takovýchto stanic u nás i v zahraničí  a každoročně se jejich počet zvyšuje. Varovná protipovodňová stanice M4016 Oblíbenost stanic je založena zejména na těchto parametrech:

 • Vysoká spolehlivost stanice díky jejímu kompaktnímu provedení s vysokým krytím. Všechny elektronické částí přístroje včetně GSM/GPRS modulu jsou umístěné v robustním kovovém odlitku.
 • Varování prostřednictvím SMS až 16-ti osob a odpovídání na dotazové SMS oprávněným osobám
 • Možnost nastavit nejen limitní ale i gradientní alarmy aktivované rychlým nárůstem měřené hladiny
 • Bohatá programová podpora nabízí široké možnosti pro vizualizace změřených dat včetně předávání po každém datovém přenosu aktualizovaných grafických obrázků na webové stránky provozovatele stanice.
 • malý dvouddení graf přístupný z mobilního telefonu Zobrazení aktuální situace na sledovaném toku na našem volně přístupném serveru www.hladiny.cz spolu s mnoha dalšími obdobnými stanicemi.
 • Generování malých dvoudenních grafů hladin volně přístupných kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím mobilního telefonu s internetovým připojením (www.hladiny.cz/mobil).
 • Kompatibilita stanic se stanicemi používaný ČHMU a podniky povodí dovoluje začlenit data z těchto stanic do monitorovací sítě těchto organizací.
 • Stanice dovolují snadné rozšiřování sledovaných veličin (dešťové srážky, vlhkosti půdy, teploty, …)
 • Možnost provozovat varovnou stanici i v místech bez síťového napájení
 • Možnost parametrizace stanice na dálku přes webový prohlížeč
 • Podpora výrobce provozovateli při nastavování nebo změně parametrů stanice
 • Velmi nízké pořizovací a provozní náklady

Vybavení varovné limnigrafické stanice

lokální varovný protipovodňový systém Výška hladina se snímá buď ponornou tlakovou sondou, nebo ultrazvukovým senzorem. Cena obou typů snímačů je srovnatelná a tak většinou rozhodují o typu snímač podmínky v místě instalace. Ultrazvukové snímače se montují výhradně na mostní konstrukce, tlakové snímače do chrániček připevněných na mostní pilíře nebo ke kamenitým břehům.

Stanice M4016 dokáže kromě limitního alarmu vyhodnocovat také gradientní alarm a varovat tak vybrané osoby o rychlém nárůstu sledované hladiny ještě dříve než dosáhne přednastavené limitní úrovně. Samozřejmě je možné tento systém ještě rozšířit o detekci přívalového deště a o měření vlhkosti půdy jak bylo popsáno v aplikaci „Kombinované vodoměrné a srážkoměrné stanice“.

lokální varovný protipovodňový systém Pro dobíjení napájecího akumulátoru varovné stanice se obvykle využívá noční proud přivedený ze stožárů veřejného osvětlení, nebo jsou tyto stanice napájené pouze z vyměnitelného akumulátoru. Lokální varovný protipovodňový systém Trutnov V tomto případě je interval výměny akumulátoru cca 2-3 měsíce dle četnosti datových relací ze stanice na server. Dodáváme také stanice s větším akumulátorem schopné pracovat až 1 rok bez jeho výměny.

 

Dokumenty: 
Datasheet
Datasheet
H7
Datasheet
Datasheet
Q2
Datasheet
Manuál
Manuál