M4016-RV Řídící jednotka regulačních ventilů

Řídící a registrační jednotka průtoku M4016-RV, snižování ztrát v potrubí, GPRS  

 • Řízení tlaku podle nastavených denních křivek s nočními poklesy tlaku vede ke snížení provozních ztrát i ke snižování četnosti poruch na vodovodním řadu
 • Nastavitelná automatická korekce tlaku podle aktuálního průtoku
 • Samostatné denní křivky pro pracovní dny a dny volna
 • Parametrizovatelný regulátor i na dálku přes internet
 • Zásahy do řízení prostřednictvím SMS
 • Odesílání varovných a info SMS
 • Monitoring s přenosy dat GSM/GPRS na dispečink
 • Plně funkční datalogger
 • Analogové, pulsní a binární vstupy pro připojení mnoha dalších snímačů a čidel
 • Výpočet okamžitého průtoku i celkového proteklého množství
 • Provoz i z akumulátoru v místech bez síťového napájení 

Při vývoji regulační jednotky M4016-RV bylo možno vycházet z osvědčené telemetrické stanice M4016-G. Nový přístroj tak získal robustní mechanické provedení schopné pracovat i ve vlhkém a agresivním prostředí, přehledný displej s klávesnicí, zabudovaný GSM modem včetně systému varovných, informativních, dotazových a řídících SMS zpráv, funkce pro výpočet okamžitého průtoku ze snímačů OPTO nebo REED a hlavně 30-ti kanálový datalogger se širokou podporou pro zpracování naměřených dat, a to jak v místě měření na displeji jednotky, tak i po jejich přenesení k dalšímu zpracování na PC.

 Regulační odchylka regulátoru M4016-RV

Řídící program jednotky M4016-RV byl rozšířen o programovatelný proporcionální regulátor a sestava stanice dostala ovládací panel umožňující také ruční řízení připojeného regulačního ventilu.

M4016-RV množstvím universálních záznamových kanálů, dálkovým přenosem dat a bohatým programovým vybavením sleduje současné vývojové směry v oblasti regulace vodovodních sítí.

Snižování ztrát vody v síti a četnosti výskytu poruch

Regulační ventil Řízení tlaku v síti podle denních křivek snižuje tlak v síti v době nočních minimálních odběrův a to vede jak ke snižování ztrát vody únikem z potrubí, tak ke snižování množství poruch. Jiné řídící křivky lze přiřadit pracovním dnům a jiné víkendu. Žádanou hodnotu je možné v nastaveném poměru korigovat podle aktuální hodnoty druhé řídící veličiny, např. podle okamžitého průtoku.

Kromě regulace tlaků lze jednotku M4016-RV použít také pro udržování konstantní hodnoty řízené veličiny, např. hladiny nebo průtoku. Podle denních křivek lze rovněž řídit i velikost okamžitého průtoku nebo například výšku hladiny ve vodojemu.

Vstupy a měřící kanály

Speciální přípojná deska RV-02 obsahuje polovodičové spínače solenoidních ventilů, svorky pro připojení pulsů od vodoměru a výstupní svorky pro obsluhu kontrolního panelu. Přípojná deska obsahuje aké 6 klasických DAV proudových vstupů 4(0)-20 mA určených pro připojení hladinových nebo tlakových snímačů.

Mechanické provedení

Mechanické provedení spolu s robustní plastovou skříní s krytím IP66 dovoluje instalovat řídící jednotku i do trvale vlhkého prostředí vodojemů, vodoměrných šachet nebo do čerpacích stanic a úpraven vody.

Dokumentace: 
Datasheet
Manuál
Soubory ke stažení: 
Prezentace
Ceníky
Datasheet
Manuál
Související produkty: