Meteorologické a sněhoměrné stanice

 • Přesná a odolná měřící ústředna M4016, H1 nebo H7
 • Až 100 záznamových kanálů, široká nabídka čidel a senzorů
 • Vestavný GSM/GPRS modul pro automatické datové přenosy
 • Nízká proudová spotřeva dovoluje provoz bez externího napájení
 • Snadné rozšíření stanice o další čidla a snímače 
 • Speciální sněhový polštář pro měření hmotnosti sněhové pokrývky
 • Ultrazvukový snímač výšky sněhové pokrývky
 • Vícebodové měření teplot vzduchu a půdy
 • Možnost připojení anemometru, objemového průtokoměru tající vody a dalších čidel a senzorů
 • Automatické přenosy dat na server, varovné SMS
plovoucí meteorologická stanice
 • Umístění kompletní meteorologické stanice na plovácích 
 • Měření až 32 různých veličin
 • Automatické předávání měřených dat na server v internetu
 • Kotvení pomocí bojek zachovává směr stanice na hladině i při změnách výšky hladiny v nádrži (měření směru větru)
Srážkoměrné stanice

Variabilní sestavy srážkoměru a telemetrické stanice jsou vhodné pro budování protipovodňových varovných systémů i samostatných měrných bodů.

 • Průběžný výpočet klouzavého součtu srážek
 • Automatické rozesílání varovných SMS
 • Pravidelné předávání dat do databáze na server v internetu