Sledování půdních teplot a vlhkostí

Obvykle se teploty a vlhkosti půdy měří v rámci instalace meteorologické stanice nebo závlahového systému založeného na řídících schopnostech stanice M4016-G3.

Měření půdní vlhkosti a teploty Pro výzkumné účely jsme však také dodali na Jihočeskou univerzitu několik stanic vybavených pouze teplotními snímači doplněnými o senzory půdní vlhkosti VIRIB. Celá takováto sestava je vlivem levných čidel poměrně snadno dostupná a dovoluje díky velkému počtu záznamových kanálů sledovat velké množství měrných míst najednou.

 

 

 

Dokumenty: 
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Manuál
Manuál