Zobrazovací a kalibrační jednotka M2001-E

 

  • Jednoduché  ovládání
  • Snadná kalibrace snímače na vzdušný kyslík
  • Relé Alarm, Limit, Oplachy
  • Reálný čas a statistika (minima, maxima, poslední kalibrace)
  • Až dva proudové aktivní výstupy 4-20 mA
  • Snadné připojení k jednotce M4016 včetně přenosů dat do internetu
  • Velký podsvětlený displej
  • Spolehlivý provoz

 

Jednokanálová zobrazovací a kalibrační jednotka M2001-E je urtčená pro kontinuální měření rozpuštěného kyslíku, pH, redox poteciálu, vodivosti nebo zákalu. S připojeným snímačem jednotka komunikuje po sběrnici RS485 pod protokoly FINET nebo Modbus RTU.  Komunikační kabel je zakončený konektorem s vysokým krytím IP67 a je součástí dodávky měřící sestavy. V případě potřeby lze komunikační kabel prodloužit až na 500m.

Relé a proudové výstupy 4-20mA

Pro řízení navazující technologie je registrační jednotka M2001E vybavena 3 relé se spínacím kontaktem pro všeobecné použití a jedním analogovým výstupem 4-20 mA. V jednotce je sokl pro vložení druhého analogového výstupu (lze jej objednat i dodatečně)  např. pro předávání údaje o teplotě do nadřízeného systému.

Každé relé lze samostatně naprogramovat například jako dolní nebo horní limitní relé nebo jako okénkový komparátor, alarmové relé nebo jako časové relé pro pravidelné  spínání v čase.

Nastavitelné tlumení měřené veličiny usnadňuje řízení frekvenčního měniče výstupní proudovou smyčkou například při řízení otáček dmychadla, protože zabraňuje rychlým změnám měřené veličiny a tím i možnému rozkmitání regulované soustavy.

Připojení k jednotce M4016

Okamžitou hodnotu měřené veličiny i teploty lze přenášet do telemetrické stanice M4016-G3 prostřednictvím číslicové proudové smyčky DCL. V registrační jednotce dochází k zaznamenávání měřených hodnot a k jejich následnému přenosu na server.

Příslušenství

K jednotce M2001-E lze přiobjednat držák snímače DE1 nebo DE2, nerezový kryt kalibrační jednotky KR1 a síťový napájecí zdroj DELTA. Bude-li kalibrační jednotka M2001 umístěna na stěně uvnitř objektu, pak není nutné objednávat kryt KR1. 

Dokumentace: 
Datasheet
Manuál
Soubory ke stažení: 
Prezentace
Ceníky
Datasheet