Měření průtoku odpadních vod

Parshallův žlab, měření průtoku, ultrazvukový snímač hladiny Telemetrická stanice M4016 může být díky bohatému programovému vybavení také až 8-mi kanálovým průtokoměrem. V praxi se obvykle měří průtok na odtoku ČOV, na jejím přítoku a na obtoku do dešťové zdrže. Výjimečně se zaznamenává také průtok z indukčních průtokoměrů používaných v technologii ČOV.

Množství vyčištěné vody se nejčastěji zjišťuje výpočtem přes konzumpční rovnici z výšky hladiny měřené na vybudovaném měrném profilu. Tím může být např. Parshallův žlab nebo Thomsonův přeliv. Pro měření výšky hladiny se nejčastěji používá ultrazvukový snímač.

Naše firma nabízí ultrazvukový snímač typu US1200 vhodný pro všechna měření v rozsahu 0 až 1,2 m. Komunikace mezi snímačem US1200 a jednotkou M4016 probíhá po sběrnici RS485 pod protokolem FINET. Vzdálenost mezi snímačem a jednotkou tak může dosahovat až 500 m. Propojovací kabel mezi jednotkou a snímačem slouží zároveň k napájení snímače z akumulátoru jednotky. Tím je zajištěno spolehlivé měření i při výpadku síťového napájení nebo v režimu akumulátorového provozu při umístěné měřící sestavy do míst bez zdroje síťového napětí.

Měření průtoku odpadních vod

V jednotkách typu M4016, H7 nebo Q2 jsou již z výroby naprogramované konzumpční rovnice po 9 nejčastěji používaných velikostí Parshallových žlabů a dále konzumpční rovnice pro měrné přelivy, Venturiho žlaby a pro kombinované Parshallovy žlaby. V případě potřeby lze zadat závislost mezi výškou hladiny a okamžitým průtokem tabulkou nebo vyplněním koeficientů standardní konzumpční rovnice.

  Měření průtoku odpadních vod

Ve stanici M4016-G3 se archivují okamžité hodnoty průtoku a zároveň se průběžně počítá celkový proteklý objem. Všechny hodnoty se následně přenášejí prostřednictvím zabudovaného GSM/GPRS modulu do databáze na server, kde je pomocí webového prohlížeče oprávněný klient může dále zpracovávat a vyhodnocovat.

Mezi základní služby serveru patří generování grafů a tabulek, možnost provádět exporty ze serveru do vlastního PC, vyhledávat denní minima a maxima, počítat průměry a proteklé objemy, tisknou měsíční přehledové tabulky a další užitečné funkce.

Dokumenty: 
Prezentace
Ceníky
Datasheet
H7
Datasheet
Q2
Datasheet
Datasheet
Manuál
Manuál
Manuál
Manuál