Sestava pro čerpací zkoušky vrtů a studní

Hydrodynamické čerpací a stoupací zkoušky slouží pro ověření vydatnosti vrtaných studní. Sestava umožňuje automatické provádění těchto hydrodynamických zkoušek autonomně a dlouhodobě i bez požadavku na přítomnost obsluhy u zařízení.

 

sestava pro čerpací zkoušky

Řízení na konstantní průtok nebo hladinu

Řídící záznamová jednotka sestavy pomocí ponorného snímače hladiny průběžně měří výšku hladiny ve studni a reguluje přes frekvenční měnič otáčky čerpadla ve studni tak, aby byl zajištěn buď konstantní, předem nastavený průtok nezávisle na aktuální výšce hladiny ve studni, nebo naopak udržuje pomocí otáček čerpadla takový průtok čerpání, aby byla udržována konstantní výška hladiny.

Záznam dat a vzdálený přístup

Změřené hodnoty hladiny a průtoku se zaznamenávají do paměti zařízení, které je v nastavených intervalech odesílá pomocí GSM/GPRS datového přenosu na server k archivaci, zobrazení a dalšímu zpracování např. v tabulce ve formátu CSV (Excel). Data na serveru lze zobrazit běžným internetovým prohlížečem v PC nebo v mobilu.

Zařízení může pracovat v automatickém nebo v ručním režimu.

Naměřené údaje jsou zobrazeny na barevném grafickém dotykovém displeji měřící stanice. Pomocí dotykového displeje je možno zařízení též nastavovat a ovládat.

 

sestava pro čerpací zkoušky

Složení základní sestavy

  • Rozvaděč osazený: řídící jednotka H3-G-TB3, frekvenčním měnič ATV320U15M2C, přívodka 230V/16A pro napájecí kabel, zásuvka 3x400V/16A pro čerpadlo 3x400V, 1,5kW, ovládací prvky pro ruční řízení, konektory pro připojení hladinové sondy a vodoměru
  • Vodoměr FLODIS 2,5-15-165-3/4 (Qn=2,5 m3/hod, DN 15 L=165 mm, G ¾)
  • Indukční snímač otáček vodoměru CYBLE NF 001, jeden výstup, K=1
  • Ponorný snímač hladiny TSH37, rozsah 0-40 m v.s., kabel 50 m
  • Závěs pro upevnění snímače hladiny
  • SIM karta O2 Standard CZ – dlouhodobá zápůjčka sestava pro čerpací zkoušky

Měřící rozsah snímač hladiny, délku kabelu i typ vodoměru lze v rámci objednávacího procesu změnit podle požadavků odběratele.

 

 

Soubory ke stažení: 
Ceníky
Datasheet
Datasheet
H7
Datasheet