ATM11 - snímač atmosférického tlaku vzduchu, barometr

ATM11 barometr

Základní popis

Snímače ATM10 a ATM11 převádějí atmosférický tlak vzduchu a teplotu vzduchu, snímanou polovodičovým čidlem (ATM10) nebo přesným čidlem Pt100 (ATM11), na číslicový signál předávaný do připojeného systému přes sběrnici RS485.
Oba snímače obsahují přesný, teplotně kompenzovaný senzor, který umožňuje měření atmosférického tlaku vzduchu v rozsahu 300 až 1100 mbar s rozlišením 0,01 mbar. Použití přesného senzoru s velmi malým teplotním driftem, vynikající linearitou a dlouhodobou stabilitou, spolu s mikroprocesorovým řízením měřícího cyklu, zajišťuje snímání atmosférického tlaku s velmi malou chybou (typicky < 0,5 mbar). Celkem snímače ATM obsahují až 6 měřících kanálů, které lze přenášet do připojené jednotky.

Mechanické provedení

Veškeré elektronické obvody snímače včetně samotného tenzometrického čidla tlaku jsou  umístěny ve válcovém plastovém pouzdru o průměru pouhých 16 mm a délce 80 mm. Dolní konec pouzdra je opatřen průmyslovým 4 pinovým konektorem M12, přes který je převodník napájen a přes který předává změřená data do připojeného zařízení.


Mechanické provedení snímače umožňuje jeho umístění do radiačního krytu RK5 nebo do kabelové vývodky telemetrické stanice. Radiační kryt RK5 je vhodný zvláště pro snímač ATM11, který je doplněn o přesné měření teploty vzduchu pomocí platinového snímače Pt100 třídy přesnost A.

 

Radiační kryt

 

Snímač lze dodat s pevně vyvedeným kabelem o požadované délce nebo opatřený standardním konektorem M12.

ATM11 barometer

 

Měření tlaku vzduchu

Snímače ATM10 i ATM11 používají pro měření atmosférického tlaku vzduchu vysoce přesné čidlo společnosti MEAS Switzerland, které se vyznačuje velmi malým teplotním driftem, vynikající linearitou a excelentní dlouhodobou stabilitou. Analogový signál tenzometrického můstku uvnitř čidla je měřen integrovaným 24 bitový AD převodníkem, který je při výrobě doplněn o interní kalibrační koeficienty. Výsledkem je vynikající citlivost a přesnost měření, při kterém je možno získat rozlišení až 0,025 mbar (to odpovídá výškovému rozdílu tlaku pouhých 20 cm).  

Programové vybavení snímačů ATM10 a ATM11 provádí měření a následné výpočty až pro 6 interních měřících kanálů, které lze přenášet do připojené jednotky:

Kanál K1: Tlak vzduchu, rozsah 300 až 1100 mbar, rozlišení 0,1mbar

Kanál K2: Teplota vzduchu měřená přesným snímačem Pt100, třída přesnosti A (pouze u ATM11, rozsahu -30 až +50 °C, rozlišení 0,01°C)

Kanál K3: Teplota vzduchu měřená ATM čidlem (rozsahu -30 až +50 °C, rozlišení 0,1°C

Kanál K4: Rezerva

Kanál K5: Tlak vzduchu snížený o hodnotu 500,00 mbar, rozsah 500 až 1150 mbar, rozlišení 0,025 mbar (posun byl vyvolán požadavkem na archivaci vysoké rozlišovací schopnosti senzoru a omezené archivační schopnosti připojené záznamové jednotky, která činí max 16 bitů na jednu hodnotu, tj. max. rozsah 0 až 650,00 mbar)

Kanál K6: Tlak vzduchu přepočtený na nadmořskou výšku, rozsah 300 až 1100 mbar, rozlišení 0,1mbar (nastavení kanálu vyžaduje zadat do parametrů snímače při jeho výrobě nebo při jeho instalaci v terénu nadmořskou výšku konečného umístění)

Měření teploty vzduchu

Snímač RVT11 měří teplotu vzduchu s typickou chybou nepřesahující 0,25 °C v rozsahu od -30 °C do +50 °C.     V celém pracovním rozsahu od -50°C do +70°C je pak typická chyba měření teploty menší než 0,4 °C. Vysoká přesnost a stabilita měření dovoluje používat i vysoké rozlišení měřené teploty, které může uživatel nastavit v připojené záznamové jednotce. Převodník pracuje s minimálním šumem bez výkyvů i s rozlišením 0,002°C.
Snímač RVT10 měří teplotu pomocí polovodičového čidla s typ. přesností 1°C.


Připojení převodníků přes RS485
Převodníky ATM10 i ATM11 komunikují s připojenou záznamovou jednotkou po sběrnici RS485 pod protokolem FINET (Modbus RTU). Komunikační rozhraní je plně kompatibilní se všemi telemetrickými stanice společnosti FIEDLER AMS s.r.o. (hydro loggery H1, H7, H40, stanice STELA a M4016).
Komunikační adresa, přenosové rychlosti a některé další parametry převodníků ATM10, 11 jsou uživatelsky nastavitelné, což dovoluje zapojit více různých přístrojů a snímačů do stávajících i  nově budovaných RS485 sítí.

 

Základní parametry
ParametrHodnota
Počet měřících kanálů5 +1 rezervní
Měřící rozsah tlaku vzduchu300 až 1100 mbar
Dovolené přetížení10 až 2000 mbar
Chyba měření tlaku<±1,5 mbar (pro 25 °C, 750..1100 mbar), <±2,5mbar (pro -20..70 °C, 300..1100 mbar)
Dlouhodobá stabilitatyp ±1 mbar / rok
Typ teplotního snímače (ATM11 pouze)Pt100 třídy přesnost A, čtyřvodičové připojení
Měřící rozsah teploty-40 °C až +70 °C
Rozlišení měřené teploty0,002°C
Chyba měření teploty ATM11typ 0,15+0,001*t [°C], max 0,25+0,002*t [°C] ATM10: < 0,8 °C pro 25 °C, max 2,0 °C v rozsahu -20..+70 °C
Doba měření jednoho kanálu<0,1 sec
VýstupRS485, délka propojovacího kabelu až 500 m
Komunikační protokolyFINET (Modbus RTU), rozsah nastavitelných adres: 1 až 240
Napájecí napětíUn: 6 až 16 V DC, proudový odběr: <5 mA
Mechanické rozměryprůměr 15,8 mm, délka 84 mm
Dokumentace: 
Datasheet
Soubory ke stažení: 
Ceníky
Datasheet
H7
Datasheet
H1
Datasheet
Datasheet
Datasheet