Vodoměrné stanice dodávané pro ČHMÚ a podniky Povodí s.p.

Vodoměrné stanice dodávané pro ČHMÚ a podniky Povodí s.p. Telemetrické stanice typu M4016-G3 se od roku 2004 využívají ve vodoměrných stanicích ČHMÚ a podniků Povodí po celém území naší republiky. Jako první jsme v tomto roce použili pro přenosy dat z vodoměrných stanic dnes již zcela běžnou GPRS datovou komunikaci namísto vytáčeného nebo radiového spojení.

Vodoměrné stanice dodávané pro ČHMÚ a podniky Povodí s.p. Monitorovací síť automatických vodoměrných stanic se každoročně zahušťuje o nově vybudované nebo telemetrií nově osazené stávající stanice.  Neúplný seznam vodoměrných stanic zařazených do sítě ČHMÚ nebo podniků Povodí a osazených našimi telemetrickými jednotkami M4016-G3 najdete na serveru www.hladiny.cz, na kterém provozujeme také aplikací generující malé dvoudenní grafy vhodné pro zobrazení na displejích mobilních telefonů (www.hladiny.cz/mobil). Tyto grafy jsou volně přístupné veřejnosti a obsahují aktuální stavy na řekách staré max 60 minut.

Vodoměrné stanice dodávané pro ČHMÚ a podniky Povodí s.p.

Vedle vodoměrných stanic v majetku ČHMU a Povodí s.p. jsme instalovali více než 150 obdobných limnigrafických stanic pro jednotlivé obce a města, pro vysoké školy, výzkumné ústavy a pro zemědělskou vodohospodářskou zprávu.

Tyto stanice kromě měření a zaznamenávání výšky hladiny také často slouží jako součást varovacího protipovodňového systému. Více se popisu malých vodoměrných stanic věnuje aplikace „Protipovodňový varovný systém“.

 

 

 

 

Dokumenty: 
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Manuál