Multiparametrická ISE sonda

Základní popis:

S470 tvoří rodinu iontově selektivních sond, které jsou určeny pro monitorování koncentrace čpavkových iontů (jako NH4+ nebo NH4–N) a dučičnanových iontů (jako NO3– nebo NO3–N) ve vodě.

Pri vývoji sondy byla vysoká pozornost věnována výběru vhodné kombinace vysoce stabilních a rovnoměrně citlivých elektrod. Vysokou spolehlivost měření zajišťuje i výkonná referenční elektroda se schopností kompenzovat vliv znečišťujících látek.

Příklady použití

Multiparametrická ISE sonda S470 je vhodná pro měření koncentrace vybraných iontů v těchto vodách:

- povrchové vody

- odpadní vody

- zootechnikou a průmyslem znečištěné vody

 

Princip měření vyžaduje kontakt citlivých membrán jednotlivých snímačů s vodou a proto je potřeba zajistit, aby nedocházelo k zanášení a k ulpívání mastných nečistoto na měřících membránách jednotlivých elektrod sondy.

Aby byla minimalizována chyba měření způsobována znečištěním měřících elektrod, je mechanické provedení sondy uzpůsobeno pro snadné a rychlé připojení stlačeného vzduchu nebo oplachové vody k měřícím iontově selektivním elektrodám. Čistící systém může být ovládán přímo z připojené řídící jednotky.

Měřené veličiny

Kromě teploty je ISE sonda S470 uzpůsobena pro měření koncentrace iontů:

 • amoniaku (NH4+)
 • draslíku (K+)
 • dusičnanů (NO3-)
 • chloridů (Cl-)

S470 ISE

 

Vedle plně osazené sondy S470 lze dodat ISE sondy s menším počtem elektrod:

S470/NH4+: Sonda pro měření koncentrace amoniakových iontů (0÷100ppm) s kompenzací draslíkových iontů (0÷1000ppm)

S470/NO3-: Sonda pro měření dusičnanových iontů (0÷100ppm) s kompenzací chloridových iontů (0÷5000ppm)

 

Hlavní iontově selektivní elektrody (dále ISE) pro sledování NH4+ a NO3- jsou umístěny vedle sekundárních ISE pro sledování koncentrace Cl- a K+ iontů. Tyto vedlejší elektrody mají za úkol odfiltrovat největší rušení a umožnit přístroji správně vyhodnotit  koncentrace měřené pomocí hlavních ISE.

Charakteristika

 • Měření všech veličin v reálném čase
 • Kontaktní způsob měření využívající speciálních membrán na elektrodách
 • Nerezové pouzdro AISI 316 a tuhá PVS hlavice
 • Ochranný kryt měřících elektrod
 • Žádné mechanicky pohyblivé části
 • Rychlá instalace a snadné připojení k jednotkám FIEDLER (H7, H3, E2, M4016)
 • Součástí mechanického provedení sondy je připojovací armatura pro přivedení oplachové vody k elektrodám

S470 ISE

Mechanické provedení multiparametrické ISE sondy dovoluje snadné a rychlé uvedení sondy do provozu, stejně jako běžnou údržbu a výměnu poškozených nebo vyčerpaných elektrod.

Kalibrace

Elektrody jsou při výrobě kalibrovány na základě kalibračních roztoků. Tato prvotní výrobní kalibrace může být uživatelem měněna jednoduše tak, že se změní kalibrační faktor k, nebo se provede nová kalibrace s pomocí dvou až šesti referenčních standardů. Výrobní kalibrační tabulky zůstávají i po uživatelské kalibraci k dispozici v paměti sondy.

Konfigurační a kalibrační procedury pro jednotlivé senzory jsou obsaženy v řídící jednotce 50Series, kterou lze objednat spolu s multiparametrickou sondou S470. 

 

Základní parametry
ParametrHodnota
Měřící rozsah:

NH4:    0 - 100 ppm

K+:     0 - 1000 ppm

NO3:   0 - 100 ppm

Cl-:     0 - 5000 ppm

Měřící metodaselektivní membrána a elektroda
Měřící rozsah teploty0 až +50 °C
Rozsah pracovních teplot0 až +50 °C
Přesnost měření±1 mg/L ±2 %
Max parcovní tlak1 bar
Povolený rozsah pH4 - 10 pH
Napájecí napětí12 - 24 VDC
Proudová spotřebamax 3 W
Komunikační sběrniceRS485, protokol Modbus RTU
KrytíIP68 včetně kabelu 10 m
Materiálnerez AISI 316, černé PVC. NBR O-kroužek
Rozměry snímačeprůměr 70 mm, délka 335 mm
Montážní šroubení1"
Propojovací kabel

červený: +12 až + 24 V DC

černý: zem (GND)

žlutý: RS485-A

Zelený: RS485-B