Hladiny.cz

Na tomto volně přístupném serveru najdete aktuální vodní stavy měřené telemetrickými stanicemi FIEDLER AMS na hlásných profilech ČHMÚ a podniků Povodí s.p. a stavy hladin z lokálních varovných systémů měst a obcí (LVS).

Na serveru jsou týdenní grafy hladin a malé dvoudenní grafy pro mobilní telefony aktualizovány okamžitě po přenosu dat ze stanice do databáze na server.