Snímače kvality vody

Sestava pro měření elektrochemických vlastností vody se obvykle skládá ze zobrazovací a kalibrační jednotky a k ní připojeného snímače měřené veličiny. K jedné jednotce lze obvykle připojit více různých snímačů.

Řídící a zobrazovací jednotky

Řídící jednotky jsou uzpůsobené pro řízení technologie pomocí proudových výstupů 4-20 mA nebo pomocí binárních výstupů (relé) a obsahují SW nastavitelné PID regulátory. Programové vybavení řídících jednotek obvykle dovoluje i provádění kalibrace připojených snímačů.

Snímače měřené veličiny

Snímače měřené veličiny komunikují s připojenou řídící jednotkou po sběrnici RS485 a jsou rozděleny do skupin podle typu veličiny, kterou měří. Výjimkou jsou multiparametrické sondy, které dovolují měřit současně více veličin.

 

E2G

Zobrazovací jednotky pro připojení elektrochemických a optických snímačů

 • Kalibrace připojených snímačů
 • Řízení navázané technologie
 • Proudové (4-20 mA) a binární (kontakty rele) výstupy
 • Záznam měřených dat, případně i automatické předávání dat do databáze na server

Snímač rozpuštěného kyslíku a teploty vody s Clarkovým čidlem OC254

 • Vzájemná komunikace mezi snímačem a připojenou kalibrační jednotkou po sběrnici RS485
 • Možnost připojení více snímačů ESK11 k jedné kalibrační jednotce
 • Robustní provedení s vyměnitelným čidlem
 • Standardní délka snímače 1700 mm (na vyžádání lze dodat snímače od 500 mm do 2000 mm)
optický oxymetr, oximetr, měření rozpuštěného kyslíku, snímač ESKO12

Měření kyslíku optickou metodou bez potřeby pravidelné kalibrace snímače

 • Snímače i celé měřící sestavy včetně držáků a dalšího příslušenství
 • Komunikace mezi snímačem a zobrazovací jednotkou po sběrnici RS485.
 • Možnost připojení více snímačů ESKO12 k jedné záznamové jednotce
 • Standardní délka snímače 1700 mm (na vyžádání lze dodat snímač od od 500 do 4000 mm)
Zákaloměr

Nefelometrický princip měření (boční rozptyl světla, ISO 7027)

 • Široké měřící rozsahy od 0 do 10 NTU až do 0-4000 NTU
 • Digitální výstup Modbus RTU na RS485
 • Snadné připojení k řídícím jednotkám FIEDLER
 • Široké možnosti uplatnění (čistírny odpadních vod, průmyslové podniky, úpravny vody, ...)
PH485 elektroda

Snímače s pevnou nebo vyměnitelnou elektrodou pro měření pH a teploty vody

 • Široké množství aplikací od ČOV a úpraven vody až po monitoring povrchových i podzemních vod
 • Komunikace mezi snímačem a připojenou kalibrační jednotkou po sběrnici RS485
 • Možnost připojení více snímačů a sond k jedné záznamové jednotce
 • Robustní provedení snímačů pro instalaci do jímek i otevřených kanálů

Snímače redox potenciálu a teploty vody se široký spektrem možného využití

 • Vzájemná komunikace mezi snímačem a připojenou kalibrační jednotkou po sběrnici RS485
 • Možnost připojení více snímačů k jedné kalibrační jednotce
 • Robustní provedení s vyměnitelnou elektrodou u snímače ESR11
 • Variantní provedení ORP485 se zabudovanou elektronikou pro průmyslové i jiné aplikace
iontově selektivní elektrody - amoniová, chloridová

Iontově selektivní sondy s výstupem RS485/Modbus RTU

 • Kompaktní mechanické provedení
 • Elektronika včetně měřící elektrodu v jednom pouzdru
 • Široká nabídka mnoha typů iontově selektivních elektrod včetně amoniové a chloridové elektrody
Snímač vodivosti ESV11

Snímač vodivosti a teploty vody pro otevřené toky, vrty a nádrže

 • Připojení snímače k záznamové jednotce přes rozhranní RS485
 • Více měřících kanálů pro záznam teplotně kompenzované i nekompenzované vodivosti
 • Speciální měřící kanál s nelineární teplotní kompenzací pro povrchové vody
 • Odolné mechanické provedení v nerezovém pouzdře

Kryty zobrazovacích jednotek a držáky snímačů

 • Nerezový držák pro snímače typu ESx11
 • Kombinovaný držák-kryt jednotky M2001
 • Náhradní kabel ke snímači ESx11
 • Sekundární proudový výstup 4-20 mA pro jednotky typu M2001