Snímače kvality vody

Sestava pro měření elektrochemických vlastností vody se obvykle skládá z řídící jednotky a k ní připojeného snímače měřené veličiny. K jedné řídící jednotce lze obvykle připojit více různých snímačů.

Řídící a zobrazovací jednotky

Řídící jednotky jsou uzpůsobené pro řízení technologie pomocí proudových výstupů 4-20 mA nebo pomocí binárních výstupů (relé) a obsahují SW nastavitelné PID regulátory. Programové vybavení řídících jednotek obvykle dovoluje i provádění kalibrace připojených snímačů.

Snímače měřené veličiny

Snímače měřené veličiny komunikují s připojenou řídící jednotkou po sběrnici RS485 a jsou rozděleny do skupin podle typu veličiny, kterou měří. Výjimkou jsou multiparametrické sondy, které dovolují měřit současně více veličin.

 

E2G

Zobrazovací jednotky pro připojení elektrochemických a optických snímačů

 • Kalibrace připojených snímačů
 • Řízení navázané technologie
 • Proudové (4-20 mA) a binární (kontakty rele) výstupy
 • Záznam měřených dat, případně i automatické předávání dat do databáze na server
optický oxymetr, oximetr, měření rozpuštěného kyslíku, snímač ESKO12

Měření kyslíku optickou metodou bez potřeby pravidelné kalibrace snímače

 • Snímače i celé měřící sestavy včetně držáků a dalšího příslušenství
 • Komunikace mezi snímačem a zobrazovací jednotkou po sběrnici RS485.
 • Možnost připojení více snímačů ESKO12 k jedné jednotce M4016.
 • Robustní provedení s vyměnitelnou elektrodou, délka snímače od 50cm do 4m.
REDOX, ORP elektroda, redox potenciál
 • Samostatný snímač ORP a teploty vody pro otevřené toky, nádrže a instalace v terénu nebo  sestava určená pro ČOV a průmyslové objekty.
 • Vzájemná komunikace mezi snímačem a připojenou kalibrační jednotkou nebo mezi snímačem a jednotkou M4016 probíhá po sběrnici RS485 na vzdálenost až 500m.
 • Možnost připojení více snímačů ESR11 k jedné jednotce M4016.
 • Robustní provedení s vyměnitelnou elektrodou, délka snímače od 50cm do 2m.
 • Samostatný snímač rozpuštěného kyslíku a teploty vody pro otevřené toky, nádrže a instalace v terénu nebo sestava určená pro ČOV a průmyslové objekty.
 • Vzájemná komunikace mezi snímačem a připojenou kalibrační jednotkou nebo mezi snímačem a jednotkou M4016 probíhá po sběrnici RS485 na vzdálenost až 500m.
 • Možnost připojení více snímačů ESK11 k jedné jednotce M4016.
 • Robustní provedení s vyměnitelnou elektrodou, délka snímače od 50cm do 2m.
PH485 elektroda
 • Snímače pH s vyměnitelnou elektrodou i kompaktní provedení pH sond s výstupem RS485 / Modbus RTU
 • Komunikace mezi snímačem a připojenou kalibrační jednotkou po sběrnici RS485 na vzdálenost až 500m.
 • Možnost připojení více snímačů a sond k jedné jednotce E2, H7 nebo M4016.
 • Robustní provedení snímačů pro instalaci do jímek i otevřených kanálů
Snímač vodivosti ESV11
 • Snímač vodivosti a teploty vody pro otevřené toky, vrty a nádrže
 • Možnost přímého připojení snímače k jednotce M4016 přes rozhranní RS485
 • Odolné mechanické provedení
 • Nižší cena proti sestavě M2001-EV, kalibrace z jednotky M4016 nebo z PC 
 • Možné připojení více snímačů k jedné stanici M4016 po jedné sběrnici RS485
 • Široké měřící rozsahy od 0 do 1 NTU do 0-4000 NTU
 • Digitální výstup Modbus RTU na RS485
 • Snadné připojení k řídícím jednotkám FIEDLER
 • Široké možnosti uplatnění (čistírny odpadních vod, průmyslové podniky, monitoring životního prostředí, ...)
 • Nerezový držák pro snímače typu ESx11
 • Kombinovaný držák-kryt jednotky M2001
 • Náhradní kabel ke snímači ESx11
 • Sekundární proudový výstup 4-20 mA pro jednotky typu M2001