PF500 člunkový překlápěcí průtokoměr

člunkový průtokoměr

Příklady použití

Pulsní průtokoměr s překlápěcím dvojitým člunkem o objemu 500 ml je určen pro sledování malých průtoků vody v rozsahu od 0 do 5 l/min. Překlápěcí člunek může pracovat i při větším průtoku, neúměrně však narůstá chyba měření vyplývající z použitého principu měření (doba překlápění ovlivněna setrvačností naplněného člunku, kinetická energie natékající vody, probíhající nátok i během doby překlápění, rozstřik vody při větším přítoku).

člunkový průtokoměr PF500

Instalace průtokoměru vyžaduje výškový spád v místě měření alespoň 250 mm a usměrněný přívod vody nad střed průtokoměru. Na druhou stranu odpadá budování obvyklého trojúhelníkového měrného přelivu i snímač výšky hladiny. Průtokoměr také nevyžaduje žádné napájecí napětí a pulsy lze dlouhodobě zaznamenávat v přístroji napájeném pouze z baterie. Odolné nerezové provedení průtokoměru také není ohroženo zamrznutím, které ohrožuje citlivé membrány hydrostatických snímačů výšky hladiny.

Pro svoji jednoduchost a provozní spolehlivost může tento typ průtokoměru najít uplatnění například v těchto aplikacích:

  • Měření průsaků ve stavebnictví a geologii
  • Měření vydatnosti malých pramenů
  • Měření množství vody odtékající z tajícího sněhu
  • Měření množství drenážní vody

Základní popis

Robustní nerezová konstrukce průtokoměru PF500 obsahuje dvě navzájem spojené vaničky o obsahu 2x 750 ml, které jsou upevněny na otočné hřídeli. Pomocí gumových dorazů a vyvažovacího šroubení je průtokoměr nastaven tak, že k překlápění vaniček dochází při objemu vody 500 ml. Každé překlopení vaniček způsobí krátké sepnutí kontaktů relé, které je následně uloženo do připojené záznamové jednotky.

Ve spojení s telemetrickou jednotkou M4016, H1, H7 nebo STELA tak lze tento robustní průtokoměr použít pro sledování okamžitého průtoku i pro výpočet celkového proteklého množství a to včetně automatického předávání změřených dat do databáze na internetu a grafické i tabulkové vizualizace měřených průtoků a proteklých objemů.

Měření množství vody z tajícího sněhu

Jedna z prvních konstrukcí člunkového průtokoměru v praxi

Instalace a rekalibrace 

Základní kalibrace průtokoměru se provádí nastavením výšky gumových dorazů a pohybem vyvažovacího šroubení již před expedicí průtokoměru ve výrobě. Bude-li průtokoměr při jeho instalaci umístěn do vodorovné polohy pomocí výškově nastavitelných nožiček, pak nebude nutno provádět žádnou dodatečnou kalibraci po dobu zhruba 1 roku od instalace (doba závisí na četnosti překlápění) a do připojené záznamové jednotky je pouze potřeba nastavit objemovou konstantu pulsu, která je dodávána spolu s přístrojem - obvyklá hodnota této konstanty je 500 ml/puls)

Vlivem usazení a opotřebení gumových dorazů může po určité době provozu dojít ke změně nastavené objemové konstanty. Překalibraci srážkoměru PF500 může provozovatel provést jednoduše vlastními silami bez nutnosti měnit nastavení dorazů a vyvážení srážkoměru. Při takovéto rekalibraci stačí pomalu vylévat z odměrného válce vodu do vaniček srážkoměru a do objemové konstanty v připojeném záznamovém zařízení pak nově uložit průměrnou hodnotu z několika takovýchto měření.

 

Základní parametry
ParametrHodnota
Objem člunkucca 500 ml (kalibrační konstanta nastavitelná v připojené jednotce)
Detekce překlopenímagnetický spínaný kontakt jazýčkového relé
Kontak relémax 50 mA, 30V
Délka pulsumin 25 mS
Materiál člunku a nosné konstrukcenerezová ocel
Uložení osy člunkunerezová kuličková ložiska
Maximální četnost překlápění10 překlopení/min
Max. doporučený měřitelný průtok5 l/min
Rozměry300 x 300 x 250 mm
Hmotnost2,2 kg
Dokumentace: 
Datasheet
Soubory ke stažení: 
Ceníky
Datasheet
H7
Datasheet
H1
Datasheet
Datasheet
Q2
Datasheet
Související řešení: