Sledování kvalitativních parametrů povrchových vod

Sledování kvalitativních parametrů povrchových vod Vedle čidel pro měření výšky hladiny lze ke každé vodoměrné stanici připojit několik senzorů a měřících sond monitorujících elektrochemické parametry vody.Mezi nejčastěji používané sondy patří pH-metr typ ESP11, konduktometr typ ESV11 a oxymetr ESKO12. Všechny tři sondy měří vedle své hlavní veličiny také teplotu vody. Připojení sond ke stanici M4016 je prostřednictvím sběrnice RS485.

Některé stanice M4016-G3 dodané pro ČHMÚ tvoří řídící jednotku rozsáhlejšího systému monitorující kvalitativní parametry ve vybraných vodoměrných stanicích. Stanice sbírají data nejen z přímo připojených čidel a senzorů, ale také komunikují s odběrným a měřícím zařízením firmy ISCO a s multiparametrickou YSI sondou. Na server do databáze pak stanice přenášejí informace získané z obou těchto přístrojů. Mezi sledované veličiny patří pH, vodivost, zákal, teplota vody, počet naplněných lahví ve vzorkovači, stav vzorkovače z hlediska jeho správné funkce a některé další parametry. Stanice zároveň kontroluje tlak v sacím potrubí celého systému a v případě potřeby pomocí svých relé zapíná či vypíná hlavní čerpadlo systému.

Dokumenty: 
Prezentace
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Document
Manuál
Manuál