H520 hladinoměr do studní, jímek a nádrží

Hladinoměr H520 je určen pro měření hladiny vody ve studních, vrtech, retenčních nádržích a jímkách dešťových i odpadních vodHladinoměr do studny.

Charakteristika

 • Dva typy snímačů s měřícími rozsahy 0..10 m nebo 0..25 m výšky hladiny vody
 • Rychlá a jednoduchá instalace snímače ponořením za kabel nebo zašroubováním do návarku 1/2"
 • Absolutní měření tlaku dovoluje použití levného 3 žilového propojovacího kabelu mezi snímačem TSH27 a zobrazovací jednotkou H520
 • Čidlo atmosférického tlaku vzduchu integrované do hladinoměru
 • Odolné nerezové provedení těla snímače TSH27
 • Rychlé nastavení parametrů měření pomocí 3 tlačítek uvnitř zobrazovací jednotky H520
 • Binární výstup pro sepnutí relé
 • Napájecí napětí v širokém rozsahu od 8 do 28 V DC, nízká proudová spotřeba
 • Profesionální řešení za přijatelnou cenu 

 

Základní popis

Dva červené LED displeje hladinoměru H520 zobrazují měřenou výšku hladiny v metrech s rozlišením 0,1 m a procentuální výšku hladiny vzhledem k nastavené maximální možné hladině. Procentuální hodnota je  také přehledně znázorněna na sloupcovém ukazateli.

Elektronika hladinoměru H520 je celá zabudovaná do plastové víčka krabičky o rozměrech 80 x 120 x 15 mm.  Hladinoměr proto lze upevnit na čelní panel rozvaděče nebo palubní desku vozidla s cisternou i bez spodního dílu krabičky.

Hladinoměr H520  nemá vlastní napájecí baterii a proto  vyžaduje přivedení externího napájecího napětí v rozsahu 8 až 28 V  DC / 0,15 A.

Hladinoměr H520 neumožňuje vzdálený přístup k měřeným datům jako dataloggery H1 až H40 nebo smart metering moduly H530 a H531.

 

Ovládání čerpadla nebo dopouštěcího ventilu

Tranzistorový výstupní signál hladinoměru může spínat vnější relé podle uživatelsky nastavených parametrů. 

Řízené dopouštění:

Hladinoměr H520 - dopouštění

 

Řízené čerpání:

Hladinoměr do nádrže - čerpání

 

Ponorný snímač hladiny TSH27

Princip měření: Snímač TSH27 používá absolutní tlakový senzor, který měří hydrostatický tlak  vody nad snímačem včetně atmosférického tlaku vzduchu.  Ve  vyhodnocovací jednotce H520 se od výstupního signálu snímače odečte atmosférický tlak vzduchu měřený jednotkou H520. Použitý princip absolutního měření tlaku dovoluje připojení snímače TSH27 k hladinoměru H520 standardním 3 žilovým kabelem bez obvyklé kompenzační kapiláry atmosférického tlaku a významně tak snižuje cenu měřící sestavy.

Snímač hladiny TSH27
Měřící rozsah snímače je 0 až 10 m vodního sloupce (TSH27-10) nebo 0 až 25 m v.s. (TSH27-25). Měřícímu rozsahu odpovídá i základní délka propojovacího PUR kabelu, kterým je snímač vybaven.

Alternativní snímače hladiny

Pomocí přepínačů a propojek lze zvolit alternativní typ připojovaného snímače hladiny: sondu s proudovým výstupem 4-20 mA a keramickou membránou pro silně znečištěnou vodu (LMK809) nebo nerezovou membránou pro obecné použití (TSH35).

Instalace snímače hladiny

Snímač stačí jednoduše spustit po kabelu do měřeného objektu (studny, jímky, ...) do takové polohy, aby i při předpokládané minimální hladině byl stále ponořený a přitom nebyl při maximální výšce hladiny v měřeném objektu překročen měřící rozsah snímače 10 m (25 m).

V případě potřeby lze propojovací kabel snímače prodloužit. Z důvodu spolehlivosti provozu však doporučujeme umístit jednotku H520 do blízkosti měření aby nedocházelo při bouřkách k indukování přepětí do propojovacího kabelu nebo k vyrovnávání rozdílných zemních potenciálů.

Nastavení hladinoměru H520

Pomocí 3 tlačítek UP, MENU a DOWN umístěných na zadní straně přístroje lze uživatelsky nastavit parametry pro optimální zobrazení měřené hladiny a případně i řízení čerpadla nebo výstražné signalizace:

 • Posun nuly [m]: hodnota tohoto bipolárního parametru se přičítá k  hladině měřené samotným snímačem
 • Maximum 100% [m]: požadovaná maximální výška měřené hladiny pro procentuální vyjádření hodnoty
 • Zapínací a Vypínací limity [m]: řízení binárního výstupu

 Hladinoměr do studny a retenční nádrže

Vedle tohoto základního nastavení parametrů lze pomocí přepínačů a propojek na desce H520 navolit namísto snímače TSH27 alternativní snímač hladiny s proudovým výstupem  4-20 mA.

Podrobné informace týkající se instalace hladinoměru a nastavení jeho parametrů jsou uvedeny v manuálu k přístroji.

Hladinoměr do studny a retenční nádrže

Základní parametry:

Snímače hladiny TSH27

tenzometrický snímač absolutní, kompenzace tlaku vzduchu v H520

Měřící rozsah snímače:  0..10 m v.s. (snímač TSH27-10) nebo 0..25 m v.s. (snímač TSH27-25)

Přesnost měření:  2,5 % z měřícího rozsahu

Propojovací kabel snímače:  PUR kabel 3x 0,25; délka 10 m volitelně 25 m (TSH27-10) nebo 30 m (TSH27-25)

Materiál snímače: nerezová ocel, polyuretanová izolace kabelu

Rozměry: průměr 27 mm, 1/2" montážní závit, výška 70 mm

Hmotnost: 350 g bez kabelu

Hladinoměr H520

vyhodnocovací a zobrazovací jednotka s měřením tlaku vzduchu

Displej: dvojitý dvouciferný LED displej o výšce 15 mm, bargraf s krokem 3,5%

Rozlišení zobrazené hladiny: 0,1 m v rozsahu měření do 10 m, 1 m pro rozsah měření větší než 10m

Analogový vstup: napěťový přizpůsobený snímači TSH27 nebo proudový 4-20 mA (volba pomocí propojek)

Výstup pro napájení snímače:  12 V / max. 40 mA (svorka 3)

Četnost měření: 5 měření / sec

Tranzistorový výstup: otevřený kolektor, Umax = 28 V DC, Imax = 300 mA

Sběrnice RS485: protokol Modbus RTU SLAVE, 19 200 Bd, adresa 15 (16,17,18)

Napájecí napětí / proud: 8..28 V DC, proudový odběr max 0,15 A (pro 12V)

Rozměry: 120 x 80 x 55 mm, 2 kabelové vývodky pro připojení Unap a relé

Materiál krabičky: ABS

Krytí: IP66

 

 

 

 

Dokumentace: 
Datasheet
Soubory ke stažení: 
Prezentace
Ceníky