Hladinoměr pro hasičské vozy a cisterny

Sestava hladinoměru H500 je určena pro sledování aktuálního množství vody v cisterně hasičského vozu. Kromě toho lze tuto sestavu použít všude tam, kde je potřeba mít vizuální přehled o aktuální výšce hladiny nebo objemu vody v zásobníku, jímce, ve studni či v daném technologickém procesu. 

 

Hladinoměr H500 signalizační pro hasičské vozy

 

V základním provedení se sestava hladinoměru skládá ze zobrazovací a řídící jednotky H500, dvou světelných signalizačních panelů a jednoho ponorného snímače výšky hladiny.

Tuto sestavu lze dále rozšířit o externí zobrazovací jednotku H520-B umístěnou v kabině řidiče hasičského vozu.

Charakteristika

 • Měření hladiny vody v cisterně tenzometrickým snímačem s rozlišením 1 cm
 • Široký měřící rozsah 0 až 4 m (6 m, 10m) vodního sloupce
 • Grafický podsvětlený displej
 • Přednastavené základní typy cisteren včetně možnosti vlastního nastavení rozměrů
 • Zobrazení absolutního i procentuálního množství vody v cisterně
 • Zobrazení času zbývajícího do vyprázdnění či naplnění cisterny
 • Počítání motohodin čerpadla
 • Výstup pro externí sirénu
 • Napájení ze systému 24 V i 12 V DC
 • Dva vysoce svítivé signalizační panely pro vzdálený přehled o aktuálním čerpání / plnění, krok 20 % objemu cisterny
 • Upozornění blikáním panelu na blížící se vyprázdnění / naplnění cisterny
 • Výstup pro zobrazovací a komunikační jednotku umístěnou v kabině řidiče
 • Mechanicky odolné provedení, vysoké krytí IP67, nekorodující materiály

Základní popis

Řídící jednotka hladinoměru pomocí ponorného snímače hladiny kontinuálně měří výšku vody v cisterně a podle  rozměrů cisterny průběžně počítá aktuální objem vody (v litrech i v % celkového objemu cisterny). Obě hodnoty jsou zobrazeny na grafickém displeji jednotky umístěné v blízkosti obsluhy čerpadla.

Vedle toho hladinoměr H500 sleduje rychlost klesání či stoupání hladiny při hašení nebo plnění nádrže a na displeji zobrazuje i čas zbývající do vyprázdnění či naplnění nádrže.

Hladinoměr H500 má také vstup pro sledování motohodin čerpadla a výstup pro zvukovou sirénu, který může být použit například při procesu plnění cisterny.

Signalizační LED panelySignalizační LED panel

Součástí hladinoměru H500 jsou dva vysoce svítivé signalizační LED panely určené k instalaci na boky hasičského vozu. Každý panel o výšce 40 cm obsahuje 5 světelných sekcí rozdělených po 20 % objemu nádrže. Počet svítících sekcí tak na vzdálenost až 150 m signalizuje aktuální množství vody v nádrži.

Při poklesu objemu vody v nádrži pod 20 % jejího celkového objemu dojde k rozblikání nejnižší červené sekce signalizačního panelu.

K blikání nejvyšší bílé sekce signalizačního panelu dojde naopak postupně při plnění cisterny, dosáhne-li hodnota naplnění 90 % jejího objemu. Pomalé blikání se postupně zrychluje, až přejde do nepřerušovaného svitu po úplném naplnění cisterny.  

Externí zobrazovací jednotka

K hladinoměru H500 lze pomocí čtyřžilového kabelu připojit zobrazovací jednotku H520-B, která může být umístěna například v kabině řidiče hasičského vozu. Na displeji této jednotky H520-B je vedle výšky hladiny zobrazena i procentuální hodnota hladiny spolu s bargrafem.

Hladinoměr H520 do kabiny řidiče

Instalace

Instalaci hladinoměru H500 je vhodné svěřit zaškolené osobě, která nejen mechanicky upevní snímač hladiny, řídící jednotku a oba signalizační panely na vhodná místa hasičského vozu, ale také nastaví parametry řídící jednotky podle skutečných rozměrů použité nádrže,  připojí kabely ke svorkám řídící jednotky a přivede k jednotce napájení, případně připojí sirénu a přivede k jednotce signál o zapnutí čerpadla.  

 

Hladinoměr H500 se signalizací pro hasičské vozy

 
 
Dokumentace: 
Datasheet
Datasheet
Soubory ke stažení: 
Prezentace
Ceníky
Datasheet