Zaměření a výrobní sortiment

Zaměření firmy zůstalo od jejího založení v roce 1990 až do současnosti stejné. Věnujeme se převážně vlastnímu vývoji a výrobě přístrojů pro sledování kvalitativních i kvantitativních parametrů vody. Jedná se o hladinoměry, průtokoměry, pH-metry, oxymetry, konduktometry, limnigrafické stanice, rozsáhlé závlahové systémy a dále o meteorologické stanice a další přístroje a systémy používané ve vodárenství, při monitorování životního prostředí nebo v průmyslových provozech.

Veletrhy Brno - vodovody a kanalizace

Od roku 2000 se hlavním výrobním sortimentem stávají záznamové jednotky a telemetrické stanice, která změřené hodnoty předávají prostřednictvím GSM/GPRS do sítě internetu. S tím souvisí i větší objem prostředků investovaných do programového vybavení serverů a na činnosti související se zajištěním jejich spolehlivého provozu.

Jsme firma, která Vám nabízí projektovou a technickou podporu při řešení vašich problémů. S případnými požadavky a dotazy se obracejte na emailovou adresu info@fiedler-magr.cz nebo můžete využit webový formulář Napište nám.