Dobré zprávy obrazem

Čištění odpadních vod

Čištění odpadních vod

Pro řízení a monitorování technologie ČOV nabízíme snímače rozpuštěného kyslíku, pH-metry, snímače redox potenciálu a snímače vodivosti. Přístroje se dodávají v provedení s kalibrační jednotkou M2001-E i samostatně pro přímé připojení k jednotkám M4016. Na obrázku aktivace ČOV Vodňany osazená oxymetry M2001-EK.

Čištění odpadních vod

Čištění odpadních vod

Registrační jednotky M4016 i M2001Q obsahují naprogramované konzumční rovnice pro výpočet okamžitého průtoku i proteklého objemu pro Prashallovy žlaby P1 až P9, Venturiho žlaby a pro běžné měrné přellivy (Thomsonův trojúhelníkový přeliv). Na obrázku ultrazvukový snímač hladiny US1200 na Parshallově žlabu P4.

Čištění odpadních vod

Čištění odpadních vod

Dodáváme řídící systémy pro malé ČOV včetně datahostingu na internetu a systému varovných SMS, průtokoměry pro otevřené profily, ultrazvukové sondy pro sledování hladin v jímkách a nádržích, přístroje pro měření rozpuštěného kyslíku, pH, redox potenciálu a vodivosti.

Čištění odpadních vod