Dobré zprávy obrazem

Čištění odpadních vod

Čištění odpadních vod

Dodáváme řídící systémy pro malé ČOV včetně datahostingu na internetu a systému varovných SMS, průtokoměry pro otevřené profily, ultrazvukové sondy pro sledování hladin v jímkách a nádržích, přístroje pro měření rozpuštěného kyslíku, pH, redox potenciálu a vodivosti.

Čištění odpadních vod

Čištění odpadních vod

Pro řízení a monitorování technologie ČOV nabízíme snímače rozpuštěného kyslíku, pH-metry, snímače redox potenciálu a snímače vodivosti. Přístroje se dodávají v provedení s kalibrační jednotkou M2001-E i samostatně pro přímé připojení k jednotkám M4016. Na obrázku aktivace ČOV Vodňany osazená oxymetry M2001-EK.

Čištění odpadních vod

Čištění odpadních vod

Registrační jednotky M4016 i M2001Q obsahují naprogramované konzumční rovnice pro výpočet okamžitého průtoku i proteklého objemu pro Prashallovy žlaby P1 až P9, Venturiho žlaby a pro běžné měrné přellivy (Thomsonův trojúhelníkový přeliv). Na obrázku ultrazvukový snímač hladiny US1200 na Parshallově žlabu P4.

Čištění odpadních vod