S130 Smart Metering modul

 

S130 Smart Metering - dálkové odečty vodoměrů

Charakteristika

 • Použitelné s pulsním vodoměrem, elektroměrem, plynoměrem, ...
 • Odečet až 2 čítačů zároveň
 • Indikace zpětného průtoku a indikace odpojení od vodoměru
 • Interval odečtu 24 hodin
 • Detekce mimořádných událostí na serveru
 • Komunikace modulu přes stávající radiovou síť LoRa nebo Sigfox
 • Mechanicky odolné provedení, vysoké krytí IP67, nekorodující materiály
 • Bezúdržbový provoz bez výměny baterie po dobu životnosti přístroje

Základní popis

Komunikační modul S130 je bezdrátový radiový modul, určený pro vzdálené odečty vodoměrů, elektroměrů, plynoměrů a dalších měřidel, tzv. Smart Metering. Provozovatelům tyto moduly umožňují pravidelný dohled nad spotřebou v jednotlivých odběrných místech, provádění automatického odečtu zcela bez zásahu člověka a zjednodušují a zrychlují vyúčtování utilit.

Modul najde uplatnění při sledování odběrů vody, elektřiny nebo plynu a všude tam, kde lze sledované množství média převést na registraci pulsů.

Modul S130 je kompaktní zařízení pro přenos stavu měřidla se zjednodušenou parametrizací. Alternativou    k S130 jsou zařízení H11 a H1 s rozšířenými funkcemi.

Základní funkce

Jedním zařízením lze monitorovat až dva pulsní snímače současně, přičemž každý snímač zaujímá jeden samostatný záznamový kanál uvnitř  komunikač- ního modulu.

Ve vodárenství pak lze oba kanály použít například pro sledování dopředného i zpětného proteklého objemu jedním vodoměrem nebo pro odečty stavu TUV a SV u bytových vodoměrů.

Zařízení umožňuje práci v několika režimech podle požadované funkce a dle typu měřené utility a provádí:  

 •   Sledování dopředného průtoku  
 •   Sledování zpětného průtoku
 •   Detekci odpojení snímače od vodoměru

Aktuální stavy počítadel se přenášejí do databáze k dalšímu zpracování. Nastavení modulu se provádí přes cloudové služby.

Konektivita

Komunikace mezi modulem S130 a službou sběru dat je realizována technologií LoRa nebo Sigfox a vykonává se automaticky každých 24 hodin. Čas a interval odesílání je dán při výrobě a je možné jej zvolit. Informujte se u výrobce.

S130 Smart Metering - dálkové odečty vodoměrů

Použitá technologie LoRa nebo Sigfox umožňuje při přímé viditelnosti přenos dat na vzdálenost několika km od nejbližšího přístupového bodu poskytovatele sítě. V městské zástavbě se může tento dosah měnit. Radiové sítě poskytovatelů se rychle rozšiřují a pokrývají většinu míst v ČR, přesto doporučujeme ověření dostupnosti sítě LoRa nebo Sigfox v místě uvažované instalace přístroje, a to u poskytovatele sítě nebo na e-mailu info@fiedler.company.

Modul S130 je vhodný pro instalaci více zařízení v jedné lokalitě např. v obci, průmyslovém objektu, administrativní budově, bytové jednotce apod.

CloudFM

Standardně jsou data ze zařízení publikována přes unifikovaný portál pro vizualizaci a správu dat, provozovaný výrobcem zařízení. Jedná se o grafickou nadstavbu pro administraci a dohled, která se hodí pro uživatele správy a údržby smart meteringové sítě.

Volitelně lze nabídnout komplexní službu pro vizualizaci dat koncovým zákazníkům provozovatele, která může být upravena podle individuálních potřeb - například denní, měsíční a roční přehledy odběrů, predikce, upozornění na mimořádné události formou e-mailů nebo SMS. Základní variantou publikace dat je pak vytvoření webových služeb pro integraci s informačním systémem zákazníka. Informujte se o službách CloudFM.

 Smart Metering - dálkové odečty vodoměrů

Technické parametry

Společ. charakteristika vstupů: beznapěťový kontakt nebo OK, Rmax< 1k, U=3,3 V, aktivní úroveň = L

Vstupy IN1, IN2: max 100 p/sec (četnost>25 p/sec zkracuje životnost baterie)

Speciální funkce vstupu IN2: Detekce odpojení komunikačního modulu od snímače

Připojení k vodoměru: PUR kabel 3x 0,14; délka 2 m, bez konektoru

Registrace proteklých objemů: oddělené stavy počítadla pro normální a zpětný tok

Velikost počítadla: 64 bitů (>1,8 * 1016 m3), rozlišení 1 litr

Vzdálená komunikace: vestavný radiový modul sítě LoRa nebo Sigfox, odečty po 24 hodinách

Anténa: interní (provedení S130-L/SMA obsahuje vyvedený anténní konektor)

Autodiagnostika: intenzita signálu, počet přenesených zpráv

Napájecí baterie: lithiová baterie 3,6 V/2,8 Ah

Doba životnosti baterie: 5 až 10 let v závislosti na četnosti pulsů a datových relací

Rozměry: průměr 25 mm, délka 150 mm (bez držáku)

Materiál pouzdra: plast

Hmotnost: 115 g (včetně baterie)

Krytí: IP67

 

 

Dokumentace: 
Datasheet
Soubory ke stažení: 
Prezentace
Ceníky
Související produkty: