Varovná protipovodňová stanice

M4016-LS

 • Jednoduché začlení stanice do varovného systému obce

 • Nízká pořizovací cena a zanedbatelné provozní náklady

 • Hladinové limitní a strmostní alarmy

 • Automatické rozesílání varovných SMS

 • Pravidelné předávání dat na server prostřednictvím GSM/GPRS sítě

 • Přístup ke grafům přes webový prohlížeč nebo mobilní telefon

 • Odpovídání na dotazové SMS

 • Uchování dat v databázi na serveru

 • Trvalý provoz i bez síťového napájení

 • Kompaktní a mechanicky odolné provedení

 • Dodání a instalace včetně dlouhodobé zápůjčky cenově výhodné SIM karty

 

Varovná protipovodňová stanice tvoří základní prvek lokálního varovného systému. Stanice je postavena na  telemetrické jednotce M4016-G3 se zabudovaným GSM/GPRS modemem. K této jednotce může být připojen ponorný tlakový nebo ultrazvukový snímač výšky hladiny.
Sestava může být doplněna o srážkoměr, snímač rychlosti a směru větru, snímač teploty a vlhkosti vzduchu, objemové vlhkosti půdy a o další čidla a senzory.

Varovná protipovodňová stanice

Za normální situace stanice kontinuálně měří výšku hladiny a další nastavené veličiny. Po dosažení alarmové úrovně (obvykle 1.SPA) se ze stanice automaticky rozešlou první varovné SMS adresátům ze seznamu. Parametry stanice dovolují nastavit až 30 varovných SMS nejen pro různé limitní úrovně hladiny sledovaného toku, ale i pro rychlý růst hladiny, pro přívalové deště, pro poklesy hladiny apod.

Součástí varovného systému je také programová podpora na serveru www.hladiny.cz, na který jsou pravidelně odesílána data ze stanic a kde jsou generovány týdenní grafy a malé dvoudenní grafy vhodné pro zobrazení na displejích mobilních telefonů. Správci stanice mají neomezený přístup ke všem datům včetně deníku stanice, ve kterém jsou archivovány např. všechny odeslané i přijaté SMS.

Stavy řek

Systém varovných SMS zpráv

 • Aktivace systému varovných SMS zpráv po dosažení přednastavené výšky hladiny. Možnost současného nastavení několika různých limitních hladin.
 • Rychlé stoupání vodní hladiny může vyvolat odeslání varovné SMS ještě před dosažením limitní úrovně (gradientní alarm).
 • Po připojení srážkoměru lze aktivovat varovné SMS  také přívalovým nebo dlouhotrvajícím deštěm.
 • Nastavitelná hystereze a časová podmínka trvání limitní hodnoty zabraňují falešným alarmům.
 • Automatické rozesílání varovných SMS na 15 telefonních čísel. Adresáty lze sdružovat do skupin.
 • Vedle mobilních telefonů lze varovné zprávy zasílat i na e-mailové adresy nebo na elektronická signalizační zařízení.
 • Do textu varovné zprávy může stanice vložit aktuální hodnoty.
 • Zabudovaná autodiagnostika stavu stanice upozorní SMS zprávou na nízké napětí napájecího akumulátoru, výpadek či obnovu síťového napájecího napětí, pokles kreditu předplacené SIM karty pod nastavenou hodnotu, poruchu připojeného hladinového snímače a pod.
 • Stanice odešle informativní SMS jako odpověď na dotazovou SMS oprávněného uživatele systému nebo pravidelně v nastavený čas. Vlastní systémový čas jednotky je synchronizován podle časového serveru z internetu.
 • Obsah automaticky odesílané infornativní SMS lze předem sestavit (aktuální hodnoty, dosažená maxima či minima, trend poklesu nebo stoupání, proteklé objemy, ...).

Datové přenosy a vizualizace dat na serveru

 • Stanice provádí pravidelné odesílání změřených dat do databáze na serveru prostřednictvím interního GSM/GPRS modemu.
 • Po vyhodnocení alarmového stavu je možno, po dobu trvání zvýšené hladiny, nastavit častější odesílání dat.
 • Do databáze na server je spolu s naměřenými daty přenášen i provozní deník stanice (text přijatých i odeslaných SMS včetně telefonních čísel odesílatelů i adresátů, poruchové stavy, výpadky v externím napájení, informace o uskutečněných datových přenosech apod.).
 • Registrovaní uživatelé mají možnost prohlížení dat uložených v databázi na serveru prostřednictvím standardního webového prohlížeče. Jednotliví uživatelé mají své oblasti přístupu vzájemně odděleny.
 • Grafy z vybraných stanic lze zpřístupnit i neregistrovaným uživatelům internetu na volně přístupném serveru www.hladiny.cz nebo je předávat na stránky obcí a měst.
 • Základní webová obrazovka vodoměrné stanice obsahuje kromě statistického přehledu (aktuální hodnota, dosažená maxima a minima) také grafické vyjádření průběhu hladiny za posledních 7 dnů s podbarvením jednotlivých úrovní SPA.
 • Pro podrobnější přehledy lze vyvolat samostatné grafy jednotlivých měřících kanálů i historické grafy za libovolný archivovaný měsíc. Každý graf je doplněn o tabulku hodnot.
  Speciální webová stránka zobrazuje měsíční tabulky statistických hodnot (denní minima a maxima, proteklé objemy).
 • Data z databáze na serveru lze exportovat z internetu rovnou do programu Microsoft Excel k dalšímu zpracování.

Pořizovací a provozní náklady

Cena za sestavu lokální varovné vodoměrné stanice se pohybuje podle typu snímače a způsobu externího napájení od 40.000,- Kč do 55.000,- Kč bez DPH. Příplatek za srážkoměr činí podle typu 11.000,- až 17.000- Kč.
Server a jeho programové vybavení není nutno pořizovat, protože výrobce stanic poskytuje za poplatek 100,- Kč /měsíc /stanici pronájem prostoru na vlastním serveru i všechny služby s tím spojené (datahosting, grafy a tabulky, rozesílání e-mailů, ...).
Provozní náklady na GPRS datové služby se u předplacených SIM karet pohybují okolo 1,- Kč / den / stanici. U tarifních SIM karet jsou tyto náklady zhruba poloviční (bez tarifních plateb).

Podrobně jsou ceny jednotlivých složek varovných stanic uvedeny v přiloženém ceníku.

 

Soubory ke stažení: 
Ceníky
Datasheet
Datasheet
Manuál