Vypracování a tisk přehledových zpráv

Užitečnou a často využívanou funkcí datahostingu je automatické vytváření měsíčních tabulek obsahujících kromě denních proleklých objemů také denní minimální a maximální hodnoty.  Vypracování a tisk přehledových zpráv Tisk je parametrizovatelný a měsíční data lze rychle a snadno měnit stiskem jediného tlačítka „posun zpět o měsíc“ nebo“posun dopředu o měsíc“. Na každém měsíčním přehledu může být uveden celkový součet proteklého množství, dosažené minimální a maximální hodnoty, sledované období a další volitelné údaje.

Vypracování a tisk přehledových zpráv Vytištěním 12-ti měsíčních statistik získává uživatel podrobnou zprávu o ročním proteklém objemu na vybrané lokalitě. Z hlediska vytváření zprávy je jedno, jedná-li se o sledování odtoku vyčištěné vody z ČOV či o spotřebu pitné vody předané do vodovodního řadu.

Konfigurace tabulky pro tisk

Na základní stránce stanice vyberte v oblasti „Statistika“ z časové nabídky požadovaný měsíc, poté stiskněte tlačítko „Tabulky“ a pod tabulkou vybraného kanálu vyberte volbu „Tisk bilanční tabulky“. Prostřednictvím zaškrtávacích tlačítek lze vybrat položky hlavičky a sloupce tabulky, které se mají vytisknout. Nastavení je intuitivní a navíc si webový prohlížeč pamatuje poslední stav.

Zobrazeným časovým obdobím lze listovat pomocí čtyř tlačítek: předchozí/následující kalendářní měsíc, předchozí/následující zvolené období.

Dokumenty: