Dálkové odečty vodoměrů

Naše firma nabízí několik telemetrických stanic, které jsou určené pro sledování okamžitých i kumulovaných průtoků z připojených vodoměrů. 

                 

 

Vedle toho mohou tyto stanice monitorovat tlaky a hladiny ve vodojemech, v předávacích a měrných šachtách, v úpravnách vody, čerpacích stanicích a v dalších vodárenských objektech.

Všechny přístroje je konstrukčně vhodné pro trvalý provoz ve vlhkém a agresivním prostředí. Vestavěný GSM/GPRS modul má stejnou ochranu proti okolní vlhkosti jako samotná stanice a to přispívá k vysoké spolehlivosti námi dodávaných přístrojů.

V následujícím přehledu jsou ukázány některé naše přístroje vhodné právě pro dálkové odečty vodoměrů:

HYDRO LOGGER H1

Malá kompaktní telemetrická jednotka v kovovém pouzdru s krytím IP67 včetně GSM/GPRS modulu. Snadná a rychlá instalace přístroje v terénu díky grafickému displeji (usnadnění instalace a umisťování GSM antény do míst se slabým GSM signálem). Přístroj obsahuje pole svorkovnic, což usnadňuje instalaci a připojení čidel. Počet záznamových kanálů je omezen na 8. K jednomu Hydro Loggeru H1 lze připojit až 4 vodoměry s pulsním výstupem a dva snímače tlaku nebo hladiny s proudovými výstupy 4-20 mA.

datalogger H1

HydroLogger H1 je schopen detekovat nadměrný průtok i počítat klouzavé součty proteklých objemů za časové intervaly a po překročení rozeslat varovné SMS.

Malá telemetrická stanice STELA

Vstupy stanice dovolují připojit 2 OPTO snímače průtoku a 2 REED snímače průtoku nebo jiné binární snímače zaplavení šachty či vstupu do objektu. Kromě toho má tato stanice 2 napěťové vstupy 4-20 mA pro měření tlaků nebo hladin. Vestavný GSM/GPRS modul zajišťuje předávání změřených dat na server a zároveň může v případě zvětšeného průtoku odeslat varovné SMS. Vnitřní lithiové baterie umožňují až 5-ti jetý provoz bez jejich výměny při každodenním odesílání dat na server.

Datalogger Stela

Hydro Meter H11

Kompaktní jednoúčelové zařízení pro navržené pro připojení libovolného vodoměru s pulsním výstupem. Přístroj přenáší přes GPRS síť do databáze na server stav počítadla připojeného vodoměru a stejně jako HydroLogger H1 detekuje nadměrné průtoky i překročení proteklých objemů v čase. Přístroj navíc detekuje zpětný průtok včetně časových značek i proteklého objemu.

datalogger H11

OPTO snímač k vodoměru

Ke stanicím můžeme dodat také vhodný typ OPTO nebo REED snímače podle používaného průtokoměru. V nabídce máme snímače s vestavnou baterií dimenzované na 10 let provozu i úsporné OPTO snímače řízený mikroprocesorem, jejichž proudová spotřeba nepřekračuje 60 uA.

Programové vybavení serveru

Data uložená v databázi na serveru jsou oprávněným klientům přístupná přes webový prohlížeč. Data lze ze serveru stáhnou do vlastního PC, lze tisknout přehledové tabulky o denních a měsíčních průtocích,  samozřejmostí je možnost konfigurace vlastních grafů pro rychlý náhled naměřených dat a nechybí ani speciální funkce, kterými je např. automatické vyhledávání denních minimálních průtoků pro včasné odhalení postupně se rozvíjejících netěsností či automatické rozesílání e-mailů po splnění přednastavených podmínek a mnoho dalších funkcí.

Dálkové odečty vodoměrů

Užitečnou funkcí serveru může být i vytvoření virtuální stanice, která bude obsahovat jednotlivé měřící kanály získané ze skutečných stanic instalovaných na různých vzájemně oddělených lokalitách. Mezi kanály virtuální stanice (nejen virtuální) lze provádět matematické výpočty jako součty a rozdíly průtoků, jejich průměrování apod.

Dálkové odečty vodoměrů

Kompatibilita se stávajícími dispečerskými programy

Má-li provozovatel zřízen svůj vlastní dispečink a chce v něm pracovat i s daty získanými z průtokoměrů osazených našimi přístroji, pak lze po každé datové relaci ze stanice na server vytvořit datový soubor a ten automaticky odeslat na server provozovatele, kde budou tato data zařazena do stávající databáze dispečinku. Touto formou provozujeme sběr dat pro mnoho vodárenských organizací vybavených například dispečinky od firmy GDF s.r.o.

Více informací o dálkovém odečtu vodoměrů najdete zde.

 

 

Dokumenty: 
Prezentace
Datasheet
H7
Datasheet
H1
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Manuál