Kompatibilita se stanicemi ČHMÚ a podniky Povodí

Naše vodoměrné stanice M4016-G3 instalujeme již několik roků na hlásných profilech kategorie A pro Český hydrometeorologický ústav a pro podniky Povodí. vodoměrná stanice ČHMÚ Dosud jsme těchto instalací uskutečnili více než 250 a každoročně tento počet narůstá.

Nyní již téměř pravidelně v době povodní procházejí naše stanice zátěžovým testem při oznamování dosažených jednotlivých stupňů povodňové aktivity na čísla uložená v telefonním seznamu stanic. Kromě toho se změřená data - hladiny, teplota vody a další údaje - po celý rok přenášejí na dispečinky těchto organizací v 30-ti minutových intervalech prostřednictvím sítě GPRS. Při povodni se interval pro přenosy ještě automaticky zkracuje.

Varovné stanice pro lokální protipovodňový systém si pořizují nejčastěji města a obce ze svých investičních prostředků. Z hlediska telemetrické jednotky se jedná o stejný typ, který instalujeme na hlásné profily. Kompatibilita těchto stanic s vodoměrnými stanicemi ČHMÚ a Povodí s.p. limnigraf, měření hladiny a průtoku v některých případech vyústila ve spolupráci města s těmito organizacemi, kdy například do stanice v majetku obce vloží svoji SIM kartu výše uvedená organizace a převezme tak náklady spojené s provozem takovéto varovné stanice. Data ze stanice jsou pak, díky jejich přístupnosti na serveru, využívána oběma stranami.

Obdobná spolupráce probíhá například i mezi Správou NP CHKO Šumava a ČHMÚ, protože obě organizace používají stejný typ stanic a tak bylo možné na stanice v majetku ČHMÚ instalovat kvalitativní snímače (pH-metry, konduktometry) dodané Správou NP CHKO Šumava. Data z těchto stanic využívají obě organizace.

Dokumenty: 
Datasheet
Datasheet
Datasheet