PB35, PB70 Záložní zdroje energie

Záložní zdroj pro GSM modul

Charakteristika

  • Záložní zdroj energie s detekcí výpadku síťového napájecího napětí
  • Vhodné pro zálohování GSM zařízení nebo komunikačních radiových modulů
  • Speciální kondenzátor pro akumulaci energie s neomezeným počtem provozních cyklů a životností >20 let
  • Záložní zdroj neobsahuje baterii ani akumulátor -  žádné požadavky na servis a údržbu
  • Snadná a rychlá instalace mezi napájecí zdroj a komunikační modul
  • Provedení pro instalaci na DIN lištu, šířka 1,5 modulu (23 mm)
  • V nabídce 2 velikosti kapacity a 3 velikosti záložního výstupního napětí
  • Nízká pořizovací cena

Základní popis

Záložní zdroj slouží pro krátkodobý provoz GSM a radiových komunikačních modulů napájených ze síťového zdroje bezprostředně po výpadku síťového napájecího napětí. Nejsou-li použité komunikační moduly doplněné o záložní baterie či akumulátory, přeruší se spolu s výpadkem síťového napájení i napájení připojených komunikačních modulů a informace o výpadku sítě se tak již dále nepřenese.

Energie akumulovaná ve speciálním kondenzátoru modulu PB35 nebo PB70 dovoluje až několikaminutový provoz komunikačních zařízení i po výpadku napájecího síťového napětí a lidská obsluha, nadřazený systém či server tak mohou dostat prakticky on-line informaci o této mimořádné události (odeslání datové relace na server či varovné SMS obsluze).

Protože záložní zdroj neobsahuje baterii ani akumulátor, nemůže tak docházet ani ke stárnutí těchto prvků a záložní zdroj tak může sloužit bez omezení prakticky po dobu životnosti připojeného komunikačního modulu.

Záložní zdroj pro GSM modul

Zapojení a princip činnosti

Záložní zdroj se zapojuje mezi síťový zdroj a použitý komunikační modul. Při běžném provozu je na výstupu záložního zdroje napětí síťového zdroje.

Po výpadku síťového napájení napětí na výstupu záložního zdroje klesne na úroveň danou ve výrobě nastavenými parametry tohoto zdroje, tj. na 3,8 V, 6 V nebo 12 V DC. Nižší výstupní napětí garantuje delší provozní dobu zálohovaného napájení a naopak. Dobu, po kterou je prováděna záloha napájení lze stanovit z přiložených grafů na další stránce jak pro jednotlivé velikosti výstupního napětí, tak pro různé proudové odběry připojeného komunikačního modulu.

Po obnovení síťového napájení dojde ihned k obnovení výstupního napětí záložního zdroje na velikost stejnou, jaká byla před tímto výpadkem a zároveň dojde k postupnému dobíjení energie záložního zdroje. Plné dobití záložního zdroje nastane po cca 10 minutách od obnovení síťového napájecího napětí.

Binární výstup

Binární výstup záložního zdroje je realizován otevřeným kolektorem a slouží pro aktivaci vstupu připojeného komunikačního modulu při výpadku síťového napájení.
Pomocí uživatelsky přístupné propojky může být aktivní stav výstupu nastaven jak na nízkou, tak na vysokou úroveň. Z výroby je nastavena aktivní úroveň binárního výstupu (sepnutý otevřený kolektor) při přítomnosti napájecího napětí.

 


Technické parametry PB35 (PB70)

Akumulovaná energie zdroje: 35 mWh (70 mWh)

Doba provozu pro výstup 6 V / 200 mA: 100 sec (240 sec)

Vstupní napájecí napětí: 5 až 24 V DC

Proudová spotřeba:  < 150 mA

Maximální doba akumulace:   < 3 min (< 6 min)

Výstupní napětí:  volitelné při objednávce zdroje: 3,8 V; 6V; 12 V

Maximální výstupní proud pro výstup 3,8 V:  1000 mA

Maximální výstupní proud pro výstup 12 V:  500 mA

Účinnost: > 80 %

Binární výstup:  otevřený kolektor, Umax 25V, Imax 50 mA

Standardní nastavení bin. výstupu: aktivní při přítomnosti síťového napájení

Způsob elektrického připojení: šroubové svorky

Doba životnosti: 20 let (pokles kapacity < 20 %)

Provozní a skladovací teplota: -30 °C až 60 °C

Vlhkost pro 25 °C: < 95 %, nekondenzující

Rozměry:  90 mm x 57 mm x 23 mm

Materiál pouzdra:  plast

Způsob montáže: na DIN lištu, šíře 1,5 modulu

Hmotnost: 60 g

Krytí: IP20

Dokumentace: 
Datasheet
Soubory ke stažení: 
Ceníky
Související produkty: