WL-TM4-B bezdrátový modul pro půdní tenzometry

WL-TM4-B Bezdrátový vyhodnocovací modul pro půdní tenzometry

 

Základní popis

Vyhodnocovací modul WL-TM4-B koriguje absolutní tlak získaný z půdních tenzometrů TMS11A o hodnotu atmosférického tlaku vzduchu. Senzor atmosférického tlaku vzduchu je umístěn v modulu WL-TM4-B. Výsledný vypočítaný podtlak-přetlak v půdě předává do připojené záznamové jednotky (dataloggeru) bezdrátově.

Spolu s hodnotami korigovaných tlaku připojených půdních tenzometrů lze z vyhodnocovacího modulu WL-TM4-B vyčítat i teploty půdy měřené jednotlivými půdními tenzometry, teplotu uvnitř vyhodnocovacího modulu WL-TM4-B a atmosférický tlak vzduchu.

K jednomu modulu WL-TM4-B lze současně připojit až 4 tenzometry TMS11A. Délka připojovacího kabelu mezi tenzometrem a modulem může být až 15 m.

Bezdrátový sběr dat

Radiový vyhodnocovací modul WL-TM4-B doplňuje funkce modulu TM4 o bezdrátový přenos dat ve volném pásmu 868 MHz na vzdálenost desítek metrů. Modul komunikuje na straně záznamové jednotky se základnovým radiovým modulem WL-BASE, který je buď pevnou součástí jednotky nebo je k ní připojen kabelem přes RS485, aby jej bylo možno umístit na vhodné vyvýšené místo.

Jedna telemetrická jednotka doplněná o základnový modul tak může sbírat data z mnoha bezdrátových modulů a pomocí GPRS sítě je předávat do databáze na server v internetu. Například multi-kanálová jednotka H7 má možnost nastavit až 96 záznamových kanálů pro měřená data.
Napájení samotného modulu WL-TM4-B i k němu připojených tenzometrů zajišťuje vestavěná lithiová baterie na dobu provozu 3 až 5 let.

Základní technické parametry

Napájecí napětí: lithiová baterie 3,6V /19Ah

Datový výstup: 868 MHz (protokol FINET)

Obsazení vnitřních kanálů:
    K1 až K4: změřený a výpočtem korigovaný sací tlak půdy na vstupech 1 až 4

    K5 až K8: teplota půdy získaná z tenzometrů na vstupech 1 až 4

    K9: atmosférický tlak vzduchu měřený  modulem WL-TM4-B

    K10: teplota vzduchu měřená modulem WL-TM4-B

Počet vstupů pro připojení TMS11A:  4

Rozsah pracovních teplot: -30 až +50 °C

Rozměry (bez držáku): 200 x 100 x 65 mm

Hmotnost: (bez držáku):  495 g

Krytí: IP66

Dokumentace: 
Datasheet
Soubory ke stažení: 
Ceníky
Datasheet
H7