M2001-EKO sestava pro optické měření rozpuštěného kyslíku

 

Provozní oxymetr M2001-EKO

Optický snímač ESKO12

 • Luminiscenční optická metoda měření koncentrace rozpuštěného kyslíku
 • Přesné měření bez potřeby pravidelné kalibrace
 • Při měření nespotřebovává kyslík a proto nevyžaduje proudění okolo snímače
 • Stavitelný držák uzpůsobený pro rychlou instalaci tyčového snímače do správné polohy
 • Kabel dlouhý 10 m u závěsného snímače.
 • Komunikační rozhraní snímače RS485 pod protokolem Modbus RTU kompatibilní s jednotkami M4016 a M2001E
 • Interní teplotní čidlo pro měření teploty vody
 • Napájecí napětí v širokém rozsahu od 10 do 24V DC

Zobrazovací jednotka M2001E

 • Zobrazení hodnoty rozpuštěného kyslíku a teploty vody
 • 3 programovatelná relé pro řízení dmychadel a alarmy
 • 2 galvanicky oddělené aktivní výstupní signály 4-20 mA
 • Záznam měřených hodnot a statistiky (min, max, ...)

Aplikace

Provozní optický oxymetr M2001-EKO je určen pro kontinuální měření rozpuštěného kyslíku v mnoha oblastech vodního hospodářství:

 • Čistírny odpadních vod
 • Technologické procesy v průmyslové výrobě
 • Monitorování kvality vody potoků a řek
 • Rybářství

Základní popis

Sestava pro optické měření rozpuštěného kyslíku se skládá ze samostatného snímače ESKO12 a ze zobrazovací jednotky M2001E. Oba přístroje jsou vzájemně propojeny kabelem zakončeným rozebíratelným konektorem, po kterém je snímač ESKO12 z jednotky M2001E napájen a po kterém také probíhá vzájemná číslicová komunikace mezi přístroji po sběrnici RS485 pod protokolem Modbus RTU.
Snímače ESKO12 mohou být také připojeny přímo k řídící a záznamové jednotce typu M4016.
Jako volitelné příslušenství bývá obvykle součástí dodávky tyčového snímače i univerzální držák DE2, který umožňuje instalovat tento snímač pod sklonem důležitým pro správné měření.

Tyčový snímač rozpuštěného kyslíku ESKO12Princip optického měření rozpuštěného kyslíku

Snímač ESKO12 pracuje na principu měření intenzity záření na luminiscenční vrstvě měřící hlavice snímače vyvolané krátkým světelným impulsem o vysoké energii generovaným elektronikou snímače. Atomy kyslíku pohlcují energii impulsu, která by jinak byla vyzářena ve formě fotonů atomy luminoforu a proto je koncentrace rozpuštěného kyslíku v měřeném roztoku nepřímo úměrná změřené intenzitě luminiscenčního záření.
Snímač pravidelně měří také intenzitu od luminoforu odraženého světla o nízké energii (ta nevyvolává luminiscenci) a tuto změřenou hodnotu používá při vlastní autokalibraci snímače.
 Na rozdíl od elektrochemických snímačů Clarkova typu tak optické snímače nevyžadují pravidelné kalibrace, není u nich potřeba měnit elektrolyt ani čistit chemicky opotřebovanou anodu a v neposlední řadě nevyžadují ani proudění roztoku okolo měřící hlavice, protože nespotřebovávají při měření žádné atomy kyslíku.

Charakteristika optického snímače ESKO12

 • Robustní mechanické provedení tyčového snímače ESKO12 - nerezová trubka o průměru 40 mm a délce 1750 mm (na vyžádání snímače dlouhé 500÷4000 mm).  
 • Snímač rozpuštěného kyslíku ESKO12 s držákem DE2Závěsné provedení snímače ESKO12-Z je uzpůsobeno pro zavěšení snímače na dodávaném kabelu dlouhém 10 m. Kabel je zakončen 5-ti pinovým konektorem M12 s krytím IP67.
 • Snímače se do měřeného média umisťují pod sklonem (30 až 45 stupňů) aby nedocházelo k nahromadění plynů na povrchu luminiscenční měřící hlavice (sklon zabraňuje vzniku vzduchové kapsy u luminoforu). 
 • Luminiscenční způsob měření nespotřebovává při měření kyslík a proto snímač nevyžaduje proudění měřeného média okolo měřící hlavice.
 • Na rozdíl od obvykle používaných Clarkových elektrochemických snímačů není u optického snímače  potřeba měnit elektrolyt a nedochází k postupnému rozpadu anody vlivem probíhajících chemických reakcí.
 • Snímač nevyžaduje kalibraci uživatelem (při každém měření probíhá automatická autokalibrace). Pouze jednou za rok je doporučeno ověřit správnost měřené hodnoty jiným spolehlivým oxymetrem a případnou korekci nastavit v připojené záznamové jednotce.
 • Po 2-3letech provozu může dojít k vyčerpání luminoforu ve výměnné měřící hlavici. Nasazením nové měřící hlavice se opět obnoví správná funkce snímače.

Výměna hlavice snímače ESKO12

Charakteristika zobrazovací jednotky M2001E

 • M2001E a kryt KR1Přehledné a srozumitelné MENU spolu s velkým množstvím nastavitelných parametrů dovolují optimalizovat měření s ohledem na potřeby návazných zařízení (dávkovací čerpadla, jedno nebo dvouotáčková dmychadla, frekvenční měniče). Mezi parametry patří například tlumení rychlých změn měřené veličiny nebo meze a hystereze vlastních i externích relé. Kalibrační jednotka M2001E může řídit 3 vlastní a až 12 externích  relé ve spínacích jednotkách DV2 nebo DV3.
 • S pomocí programovatelného časového relé "Oplachy" lze provádět automatické čištění elektrody (čidla). Po dobu oplachu i po dobu kalibrace či rekalibrace zůstává na proudovém výstupu zafixována poslední změřená hodnota.
 • Jedno z vlastních relé lze nastavit jako výstup PI regulátoru. Konstanty regulátoru se nastavují z programu MOST přes RS232.
 • Násuvný modul druhého proudového výstupu 4-20 mA je možné použít pro přenos teploty nebo jako další výstup měřené veličiny.
 • K jednotce M2001E umístěné ve venkovním prostředí lze objednat nerezový kryt KR1.

Zapojení svorek jednotky M2001E:

 

Zapojení propojovacího kabelu u jednotky M2001E:

Připojení konektoru k M2001E

 

Rozměry závěsného snímače ESKO12-Z:

Rozměry snímače ESKO12-Z

 

Základní parametry snímače ESKO12
ParametrHodnota
Měřící metodaoptické měření vybuzené luminiscence
Měřící rozsah0,00 až 20,00 mg/l
Přesnost+/-0,1mg/l
Rychlost odezvydosažení 90% hodnoty za < 60 sec
Četnost měřenímin 1 měření/sec
Pracovní teplotní rozsah-10 až +60 °C
Maximální pracovní tlak5 bar
Rozměry ESKO12 (průměr x délka)40 x 1750 mm
Materiál snímačenerezová ocel, Tecaform
Průměr luminoforu měřící hlavice10 mm
Hmotnost tyčového snímače ESKO122200 g
Hmotnost závěsného snímače ESKO12-Z1150 g
Délka kabelu snímače ESKO12-Z10 m, konektor M12
Napájecí napětí12 až 24 V DC
InterfaceRS485, protokol Modbus RTU
Teplotní kompenzaceinterní NTC
KrytíIP68
Základní parametry zobrazovací jednotky M2001E
ParametrHodnota
Displejalfanumerický 2 x 16 znaků, 9 mm, řízený kontrast
Klávesnice3 hmatníky, mechanická odezva stisku
Hodiny reálného časutyp odchylka do 160 sec/rok
Datová paměť240 000 hodnot
Napájecí napětí12 až 24 VDC
Proudová spotřebamax 90 mA / 24 V DC
Analogový výstup4-20 mA, aktivní, galvanicky oddělený
Rozlišení analogového výstupu16 bitů
Relé Limit, Alarm, Oplachyspínací kontakt 230 V/4A
Připojení PC-notebooku k jednotcerozhraní RS232
Program určený pro parametrizaci jednotkyMOST
Pracovní teplotní rozsah-20 až +50°C
Rozměry jednotky (v x š x h)220 x 160 x 115 mm
Hmotnost960 g
KrytíIP54
Propojovací kabel ke snímačistíněný PUR kabel 3 m
Max. délka propojovacího kabelu500 m po prodloužení
Dokumentace: 
Datasheet
Manuál
Manuál
Soubory ke stažení: 
Prezentace
Ceníky
Datasheet