Kombinované vodoměrné a srážkoměrné stanice

Kombinovaná vodoměrná a srážkoměrná stanice Sledování výšky hladiny v tocích úzce souvisí s intenzitou a vydatností srážkové činnosti. Telemetrické stanice M4016-G3 mohou zaznamenávat data z více čidel a častou aplikací právě bývá sledování výšky hladiny jedním nebo dvěma senzory (dvojí způsob měření hladiny odhalí vadný snímač) a současné měření srážek pomocí běžného člunkového srážkoměru.

kombinovaná srážkoměrná a limnigrafická stanice, varovný systém

Je-li stanice součástí varovného protipovodňového systému a je tedy nastavena na odesílání varovných SMS při dosažení přednastavených hladin ve sledovaném toku, může se v tomto případě využít i bohaté programové vybavení stanice a pomocí výpočtu klouzavého součty srážek za nastavené časové období upozornit vybraný okruh osob na překročený srážkový úhrn. Takovéto varování lze nastavit například na detekci přívalového deště v místě měření, nastaví-li se sledovaný časový interval řádově na desítky minut. Vhodným doplňkem takovéto stanice může být ještě snímač půdní vlhkosti, který procentuálně vyjadřuje nasycenost půdy vodou.

Všechna změřená data se pravidelně přenášejí do databáze na server a to včetně deníku stanice, který obsahuje například přijaté a odeslané varovné SMS včetně telefonních čísel, informací o změně v nastavení stanice, o stavu napájecího napětí a mnoho dalších událostí, které se ve stanici průběžně zaznamenávají.

Dokumenty: 
Ceníky
Datasheet
Datasheet
Datasheet