Řízení výplachových klapek dešťových zdrží

Většina čistíren odpadních vod s vybudovanou zdrží dešťových srážek je také vybavena mechanickým systémem zajišťujícím výplach této zdrže po jejím vyprázdnění. Naše firma vyvinula a dodává systém automatického řízení takovýchto výplachových klapek, které dodává a instaluje například společnost PFT s.r.o.

Systém řízení se skládá z telemetrické stanice M4016-G3 s rozšířeným programovým vybavením, z ultrazvukového snímače hladiny ve zdrži, ze snímačů pohyby výplachových klapek a ze solenoidních ventilů napojených na vodovodní řad a řízených ze stanice. Celý systém může být doplněno ještě o vodoměr na nátoku výplachové vodu do klapek.

Stanice M4016-G3 kontinuálně sleduje výšku hladiny ve zdrži a při jejím poklesu pod nastavenou úroveň automaticky nastartuje proces vypláchnutí zdrže užitkovou vodou. Celý proces lze vyvolat i vnějším zásahem přes tlačítko na rozvodnici nebo příkazovou SMS z mobilního telefonu.

Protože díky vestavěnému GSM/HPRS modulu je celý systém napojen do databáze na internetu, má provozovatel této sestavy kdykoliv přístup ke statistice ukazující počet výplachů, množství spotřebované vody, historické i aktuální grafy výšky hladin ve zdrži a další užitečné údaje.

Dokumenty: 
Aplikace
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Manuál