Meteorologická stanice pro zemědělství a výzkumné ústavy

Dodáváme také variabilní sestavu meteorologické stanice M4016 vybavenou GSM/GPRS komunikací, která má pouze některé senzory důležité z hlediska jejího uživatele.

Meteorologická stanice pro zemědělství a výzkumné ústavy

Obvykle je to srážkoměr, pyranometr a jedno nebo několik teplotních senzorů. Ostatní čidla mohou chybět nebo naopak být přítomna ve větším počtu. Takovými senzory jsou například čidla půdní vlhkosti, kterých lze k jedné stanici připojit až 6. V jiné aplikaci jsme k jedné jednotce M4016 připojily přes METEO převodníky několik snímačů RV12 (relativní vlhkost a teplota vzduchu) pro měření rozdílů uvnitř pěstebních pozemků.

Meteorologická stanice, dálkový sběr dat, GPRS, profi meteostanice

Konfiguraci meteorologické stanice si u nás určuje zákazník a díky mnoha univerzálním vstupům jednotky M4016 k ní lze připojit mnoho senzorů i od jiných výrobců. V několika případech jsme jednotkou M4016 nahrazovali morálně zastaralé stávající dataloggery a použili přitom původní senzorové vybavení. Přínosem pro uživatele je hlavně komfortní práce s daty a jejich aktuálnost na serveru.

Meteorologická stanice, dálkový sběr dat, GPRS, profi meteostanice

 

Meteorologická stanice, dálkový sběr dat, GPRS, profi meteostanice

Dokumenty: 
Ceníky
Datasheet
Datasheet
Datasheet
H7
Datasheet
H1
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Q2
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Manuál