Optický snímač zákalu Ponsel

Zákaloměr 0 - 4000 NTU

Příklady použití:

Optický nefelometrický NTU senzor společnosti PONSEL® je určen pro provozní měření zákalu v komunálních i v průmyslových čistírnách odpadních vod, při monitorování znečištění povrchových vod a pro různé průmyslové aplikace.

NTU senzor lze přes zabudované komunikační rozhraní RS485 připojit k telemetrickým a záznamovým jednotkám FIEDLER a získávat tak jak časový záznam zákalu, tak na základě změřených hodnot ovládat následnou technologii (řídící jednotky typu M4016). U stanic s vestavným GSM modulem lze automaticky rozesílat varovné SMS po překročení přednastavených mezních hodnot měřeného zákalu.

Charakteristika NTU senzoru:

  • Nefelometrický princip měření (boční rozptyl světla, ISO 7027)
  • Měřící rozsah 0 - 4000 NTU
  • Robustní provedení vhodné pro trvalé ponoření (IP68)
  • Digitální výstup Modbus-RTU na RS485
  • Velmi nízká proudová spotřeba i pro bateriově napájené aplikace (monitorování zákalu jezer, rybníků, řek a potoků)
  • Kalibrace pomocí standardních roztoků formazinu
  • Samočistící schopnost díky zkosené rovné ploše snímače

Připojení senzoru k jednotce M4016 (H1,H7, ...)

Senzor je standardně opatřen kabelem o délce 3 m zakončený volnými vodiči. Variantně lze objednat senzor zakončený konektorem s vysokým krytím IP67. Pomocí konektoru lze senzor snadno kalibrovat z připojeného PC (notebooku) převodníkem USB/RS485 a programem CALSENS.

Při objednávce senzoru lze základní délku propojovacího kabelu prodloužit až na 20 m. Propojení senzoru a záznamové jednotky M4016 na větší vzdálenosti je vhodné řešit vhodným komunikačním kabelem (2 páry kroucených vodičů) a to až na vzdálenost 500 m.

Připoojení NTU senzoru k M4016

Standardní komunikační adresa NTC senzoru je 11. Tato adresamůže být změněna z připojené PC programem CALSENS (lze objednat i u dodavatele při objednávce senzoru) tak, aby nekolidovala s adresami dalších zařízení na sběrnici RS-485.

Vlastní měřené hodnoty jsou k dispozici na vnitřních kanálech senzoru: 

kanál 5  .........  teplota v °C

kanál 6 ..........   zákal v NTU

Adresu senzoru a číslo kanálu je třeba nastavit při vlastní parametrizaci registrační jednotky M4016 programem MOST. Jako měřící metodu je potřeba vybrat z nabízeného seznamu komunikaci MODBUS-RTU.

okno parametrů

Pro další parametrizaci protokolu MODBUS-RTU je potřeba nastavit okno upřesňujících parametrů v záložce "Základní parametry -> tlačítko Další -> řádka RS485-čidla":

 

upřesnění parametrů M4016

Ukázka parametrizace senzoru z programu CALSENS:

Po připojení senzoru k PC (notebooku) se spuštěným programem CALSENS lze nastavovat parametry senzoru, zvolit měřící rozsah a pod. a také zobrazovat aktuální měřené hodnoty nebo provádět kalibraci senzoru. Po provedené kalibraci se nové kalibrační konstanty uloží do vnitřní paměti senzoru až do okamžiku další kalibrace.

 

Servis a údržba:

Optické senzory snímače je potřeba udržovat v čistém stavu bez nánosů a usazenin. Částečné samočistící schopnosti snímače bylo dosaženo jeho vhodným tvarem, kde hladká zkosená hrana snímače s optickými senzory nedovoluje masivní usazování nečistot. Dojde-li přesto k usazení vrstvy kalu či bioflóry na optických čidlech, vyčistěte hlavici snímače mýdlovou vodou a k jejímu osušení použijte měkký hadřík nebo savý papír.  

Vedle toho je potřeba optické senzory chránit před nárazem a poškrabáním a před působením chemickým látek jako jsou silně koncetrované kyseliny, organická rozpouštědla, peroxid vodíku a uhlovodíky.  

Kalibrace:

NTU senzor je optické zařízení, které vyžaduje občasnou kalibraci. Kontrola nulové hodnoty NTU se provádí ponořením čistého senzoru do průzračné vody bez bublinek. Kontrola zesílení senzoru se provádí ponořením senzoru do roztoku formazinu o koncentraci rovné polovině nastaveného měřícího rozsahu NTC senzoru. Při kalibraci je nutné mít na NTU senzor připojen k PC se spuštěným kalibračním program CALSENS. 

Vedle kalibrace na NTU jednotky lze snímač zkalibrovat i na mg/l. Při tomto způsobu kalibrace je nutné kalibrovat senzor v reálném vzorku o známe koncentraci. 

Nabízené příslušenství:

  • Převodník USB/RS485 doplněný o sedmipinový konektor pro rychlé připojení kalibrovaného senzoru. Přes převodník může být připojený senzor také napájen.
  • Kalibrační a nastavovací program CALSENS
  • Kalibrační roztok formazinu 4000 NTU (125 ml)
Základní parametry
ParametrHodnota
Princip měřeníNefelometrické měření, 850 nm, 90º
Měřící rozsahy0 až 4000 NTU ve čtyřech rozsazích
0 - 50 NTU
0 - 200 NTU
0 - 1000 NTU
0 - 4000 NTU
Automatické nastavení rozsahu
Rozlišení0,01 až 1 NTU
Přesnost měřenílepší než 5% z rozsahu
Pracovní teplota0 °C až +50°C
Měření teplotyCTN senzor
Skladovací teplota-10°C až +60°C
Komunikační interfaceModbus RTU na RS485 (volitelně SDI-12)
Maximální čas odezvy< 1 sec
Napájecí napětí5 až 12 V DC
Proudová spotřeba< 1 mA (1 měření/sec)
Rozměryprůměr 27 mm, délka 170 mm
Hmotnost350 g (senzor s kabelem 3 m)
Maximální dovolený tlak5 bar
Připojenípolyuretanový kabel 3 m zakončený volnými vodiči (variantně sedmi pinový konektor IP67)
Materiál snímačePVC, PMMA, Polyamid
Stupeň ochranyIP68
Soubory ke stažení: 
Prezentace
Ceníky
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Manuál