Měření pH a teploty v rybářských sádkách

Telemetrická stanice M4016-G3 ve spojení s větším počtem sond typu ESP11 může kontinuálně monitorovat pH a teplotu v oddělených jímkách a nádržích. Příkladem může být například sada rybářských sádek nebo technologické provozy v chemickém či potravinářském průmyslu. Kromě pH lze měřit například vodivost nebo rozpuštěný kyslík.

Celá měřící sestava s výhodou využívá nastavitelnou adresaci jednotlivých měřících sond komunikujících s jednotkou M4016 po sběrnici RS485. Pro propojení sond mezi sebou proto stačí jeden čtyřžilový kabel, pomocí, které jsou sondy připojeny i ke stanici M4016-G3. Po stejném kabelu jsou všechny sondy ze stanice M4016 také napájeny.

Další standardní funkce stanice M4016-G3, jako je předávání dat na internet, odesílaní varovných SMS při překročení měřených veličin přes nastavené meze a další zůstávají samozřejmě funkční.

Dokumenty: 
Datasheet
Manuál