Satelitní sběr dat z meteorologické stanice v místech bez pokrytí GSM signálem

Několik našich meteorologických stanic je instalováno v místech, kde není pokrytí GSM signálem. Satelitní sběr dat z meteorologické stanice v místech bez pokrytí GSM signálem Některé z nich jsou umístěny i ve značných nadmořských výškách – například v horách Kyrgistánu nebo v pohoří v Peru ve výšce 5050 m nad mořem.

Tyto meteorologické stanice využívají pro přenos změřených dat do internetu satelitní komunikační síť Iridium. Vybrali jsme tuto satelitní síť s ohledem na pokrytí všech kontinentů naší planety signálem, na výši provozních nákladů a pořizovací ceny satelitního modulu i připojené antény.

Abychom provozní náklady dále minimalizovali, používají stanice M4016 pro ukládání a následné odesílání dat přes satelitní síť speciální blok datové paměti, do kterého se zaznamenávají v komprimovaném stavu data z vybraných měřících kanálů. Díky této úpravě nepřesahují měsíční provozní náklady jedné stanice 40 USD včetně paušální platby za začlenění stanice do satelitní sítě.

Stanice je navržena tak, že se sama v určitém čase přihlásí a předá do satelitní sítě změřená data za poslední období. Data se dále přes internet dostanou až do databáze na serveru. Komunikace je na rozdíl od GPRS datových přenosů jednosměrná a například parametrizace stanice prostřednictvím internetu není možná.